Hoppa till innehåll

Johan Winsborn

Expert/Specialist/Sakkunnig

Johan jobbar för Utbildningsföretagen.

Bransch/Förbund

Utbildningsföretagen

Kontakt

+46724504977
johan.winsborn@almega.se
Stockholm

Kontor

Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm

Publicerat av Johan Winsborn:

Kvalitet

Förändringar i auktorisationskraven för utbildnings­företag

Den 21 maj 2024 höll Utbildningsföretagen sitt årsmöte där en rad viktiga beslut fattades angående förändringar i auktorisationskraven för medlemsföretagen. Dessa förändringar trädde i kraft omedelbart och syftar till att ytterligare skärpa kvalitetskraven inom utbildningssektorn. De huvudsakliga förändringarna som införts är: Sammanställning av kriterier och indikatorer Kriterier och indikatorer har nu grupperats per kriterium för att tydliggöra bedömningsgrunderna. Auktorisationsnämnden ska som tidigare använda de ingående indikatorerna vid bedömning men även beakta andra faktorer. Införande av tidsgräns för auktorisation Kvalitetsauktorisationen är nu giltig i tre år. Medlemsföretaget måste ansöka om uppföljande kvalitetsrevision för att förnya sin auktorisation. Förtydligande och skärpning av kvalitetsindikatorer Flera indikatorer har förtydligats och kraven har höjts på flera punkter för att säkerställa än högre kvalitet i utbildningarna. Ökade krav på kvalitetspolicy Kvalitetspolicyn ska nu vara publikt tillgänglig. Detta syftar till ökad transparens och ansvarstagande. Revisionsprocessen Antalet uppföljande kvalitetsrevisioner ökas från 20 till 30 per år för att säkerställa att fler företag granskas regelbundet. Medlemsföretag åläggs att skyndsamt korrigera eventuella avvikelser som påträffas under revisionen för att upprätthålla sin auktorisation. Ny punkt i dokumentet för återkommande granskning Medlemsföretag ska vid anmodan kunna rapportera in effekt och resultat av utbildningarnas genomförande samt efterlevnad av etiska regler. Förändringarna i auktorisationskraven träder i kraft omedelbart. Vi är övertygade om att dessa förändringar kommer att ytterligare stärka utbildningsbranschen och höja kvaliteten. Genom att ständigt sträva efter förbättring och transparens kan vi säkerställa att våra medlemmar levererar kvalitativa utbildningar som möter arbetsmarknadens krav. De uppdaterade kraven hittas här: Kriterier för kvalitetsauktorisation Utbildningsföretagens återkommande granskning För ytterligare information eller frågor om de nya auktorisationskraven, vänligen kontakta Utbildningsföretagens kvalitets- och auktorisationsansvarige Johan Winsborn.