Hoppa till innehåll

Maria Scullman Mindehag – Advantum Kompetens

”Jag tycker att branschen behöver en tydlig struktur där auktorisationen blir ett viktigt signum för inköpare av utbildning. Det är svårt att bedöma kvalitet och leverans innan den skett och utvärdera på rätt grunder. Det har jag själv erfarenhet av under min tid som inköpare av tjänster”, säger Maria Scullman Mindehag, grundare av och VD på Advantum Kompetens.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är utbildad marknadsekonom med påbyggnad inom HR och pedagogik och har i alla år haft fokus på utveckling och lärande. Jag har arbetat både som egen konsult och utbildare men även i HR-roller och som linjechef. 

– De senaste (snart) 25 åren har Advantum Kompetens varit mitt fokus med ambition att skapa tydliga och effektiva utbildningskoncept för primärt chefer och ledare, men även andra roller där den kommunikativa förmågan är i fokus.

Vad är drivkraften i ditt arbete?

– Jag drivs av att försöka skapa starkt lärande på kort tid och se så att människor utvecklas och växer. Att hitta det som skapar insikter och nya kunskaper som är till konkret nytta inom ett ämnesområde. Jag tycker också att det är en tillfredsställande att bidra till att organisationer sätter tydligare och starkare strukturer på plats så att kompetensutvecklingen blir ett strategiskt verktyg för att nå organisationens mål. 

– Här finns fortfarande mycket att göra, inte minst att hitta fler arenor att utveckla kompetens på. Att verkligen skapa en lärandekultur och ett driv hos var och en. Att kontinuerligt stärka sin egen kompetens, men också verka för att sprida den till andra och bidra till andras lärande. 

Vad gör ni på Advantum Kompetens?
– Vi har både öppna och företagsinterna/skräddarsydda program med fokus på att träna upp den kommunikativa förmågan i någon roll. Främst arbetar vi med chefs- och ledarroller och tränar ledarbeteenden. Vi har ett 20-tal olika utbildningar som går som öppna kursprogram och skräddarsytt är förstås variationerna oändliga. 

– Just nu har det varit mycket fokus på att hitta effektiva lärresor med blandat lärande. Där har vi också stor hjälp av vårt systerbolag Kompetens Express som skapar e-kurser inom motsvarande ämnesområden. 

Varför är auktorisationen så viktig för Advantum Kompetens?
— Jag tycker att branschen behöver en tydlig struktur där auktorisationen blir ett viktigt signum för inköpare av utbildning. Vi har ju en ganska spretig bransch med många leverantörer. Som inköpare får man då en garanti för ett antal viktiga kriterier så att man kan luta sig mot det i upphandlingar tillexempel. 

– Det är svårt att bedöma kvalitet och leverans innan den skett och utvärdera på rätt grunder. Det har jag själv erfarenhet av under min tid som inköpare av tjänster. 

Vad tror du om branschens framtid?
– Det händer mycket just nu och framför allt tror jag att det kommer att bli mer fokus på korta insatser varvat med socialt och eget lärande. Vi känner av att organisationer har ett bredare fokus på att hitta fler former för kompetensinsatser och att bygga in lärandet i vardagen på ett annat sätt. 

Jag tror även att det digitala kommer att fortsätta öka och att vi går mot att förändra synen på vad som bäst görs i klassrum. Att det blir mer av workshops, övning och att kunskap fylls på innan. 

De ”flippade” klassrummen som vi så länge pratat om händer alltmer och det skapar en oändlig möjlighet att arbeta med fler metoder och verktyg vilket känns spännande.