Hoppa till innehåll

Vi förbättrar villkoren

Almega Utbildningsföretagen arbetar för att förbättra svenska utbildningsföretags förutsättningar. Vi deltar aktivt och konstruktivt i samhällsdebatten kring vuxnas lärande och kompetensförsörjning.

Vi påverkar politiken. Som den största branschorganisationen för utbildningsföretag är vi remissinstans till regeringen och myndigheter. Varje vecka träffar vi politiker, tjänstemän och andra nyckelpersoner. Det innebär att vi är med och påverkar besluten som rör utbildning – alltid med medlemsföretagens bästa för ögonen.

Vi bevakar omvärlden. För att du som medlem ska ligga steget före skickar vi ut exklusiv information om vad som händer i branschen och politiken. Genom våra professionella nätverk kan du bygga relationer med andra företag i branschen.

Vi gör skillnad. Med rapporter och seminarier tar vi fram nya innovativa förslag som gynnar medlemsföretagens affärsverksamhet och förbättrar kvaliteten i branschen. Vi tar strid för medlemsföretagens intressen – så att du slipper.