Hoppa till innehåll

Vi blir starkare tillsammans

Ett medlemskap ger dig som företagare många fördelar. Du får tillgång till rådgivning av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt, hjälp vid förhandling och möjlighet att delta i våra medlemsnätverk. Våra medlemmar är landets ledande företag inom utbildning och matchning.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Som medlem måste du uppfylla villkoren för medlemskap och inleda processen mot att bli ett auktoriserat utbildnings­företag. 

Villkor för medlemskap

För att bli medlem i Utbildningsföretagen måste ditt företag uppfylla nedanstående villkor.

 1. Utöva verksamhet inom utbildnings- eller matchnings­branschen sedan minst 12 månader.
 2. Följa Utbildnings­företagens stadgar.
 3. Bedriva aktuell verksamhet i juridisk person.
 4. Visa upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse och i övrigt styrker ordnad ekonomi.
 5. Uppvisa rating enligt minst nivå 40 i Creditsafe.
 6. Inte ha några aktuella ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
 7. Ha lämnat in en självdeklaration gällande kriterier för kvalitetsauktorisation.
 8. Uppvisa giltig ansvarsförsäkring.
 9. Tillämpa Utbildnings­företagens allmänna leveransvillkor (standardavtal).
 10. Följa Utbildnings­företagens etiska regler.
 11. Säkerställa att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring samt följer Utbildnings­företagens etiska regler.
 12. Synliggöra att det är ett medlems­företag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 13. Årligen redovisa effekten av utbildningarnas genomförande.
 14. Genomgå Utbildnings­företagens återkommande granskning och underställa sig tillsyn av Utbildnings­företagens auktorisationsnämnd.

Läs hela villkorstexten här.

Din ansökan behandlas

När din ansökan är fullständig behandlar vi den så skyndsamt som möjligt. Därefter hoppas vi kunna välkomna dig som medlem i Utbildnings­företagen!

Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.

 • Organisationsnummer saknas eller är felaktigt. Om ni inte har ett svenskt organisationsnummer, skicka istället en manuell intesseanmälan till intresseanmalningar@almega.se

Vad kostar ett medlemskap?

Kostnaden för ett medlemskap varierar utifrån företagets storlek och antal anställda. Kostnaden består av en medlemsavgifter till Utbildningsföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv.

Medlemsavgiften baseras på den totala lönesumman föregående år.

Räkna ut medlems­avgiften

Om du har frågor om medlems­avgiften eller kostnaden för ett branschmedlemskap får du gärna kontakta oss.

Vi erbjuder

Utbildningsföretagen tecknar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med ditt företags intressen för ögonen. Kollektivavtalen skapar trygghet för såväl företag som för medarbetarna.

Våra erfarna förhandlare och experter ger dig personlig rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön-, pensions- och försäkringsfrågor och annat som rör din roll som arbetsgivare och företagare.

Vi kan erbjuda konkurrenskraftiga företagsförsäkringar till våra medlemsföretag. Dessutom ges våra medlemmar möjligheten att erbjuda sina medarbetare en mycket förmånlig gruppförsäkring.

Andra medlemsförmåner

Förutom rådgivning i arbetsgivare- och avtalsfrågor via Almegas jour eller regionala kontaktpersoner, tillgång till Arbetsgivarguiden, som hjälper dig att göra rätt i djungeln av avtal, lagar och praxis som gäller på den svenska arbetsmarknaden ingår även detta i ditt medlemskap i Almega:

 • Juridisk hjälp vid arbetsrättsliga tvister, biträde vid förhandlingar med fackliga organisationer
 • Tillgång till Utbildningsföretagens och Almegas utbud av utbildning, alltid senaste informationen om aktuella arbetsgivarfrågor
 • Marknadsbevakning och statistik
 • Tillgång till rådgivning i försäkringsfrågor som berör dina medarbetare
 • Tillgång till försäkringar i Almegas försäkringsutbud, t.e.x. konsultansvarsförsäkring och sjukvårdsförsäkring
 • Möjlighet att påverka och vara uppdaterad kring näringspolitiska frågor i branschen som berör ert företag
 • Tillgång till nätverk och arbetsgrupper