Hoppa till innehåll

Fakta om branschen

Utbildningsföretagen samlar företag som arbetar med vuxnas lärande i någon form. Branschen är bred – och sträcker sig från utförare av Svenska för invandrare till ledarskapsutbildningar. Bland medlemmarna finns därför allt från Academedia, Lernia och Astar till Hyper Island och IFL vid Handelshögskolan.

Gemensamt för utbildningsföretagen är att de skapar utbildningar som höjer kompetens och konkurrenskraft hos anställda och ledare i företag och organisationer. Utbildningsföretagen lyfter språkkunskaper och anställningsbarhet hos arbetssökande och bidrar till att brya utanförskap.

Utbildningsföretagen publicerar en årsrapport i maj varje år för att stärka kunskapen om branschen. Här finns uppgifter om såväl branschens omsättning som trender i utbildningsfrågor.