Hoppa till innehåll

Zuher Kiswani – Edument Training

”I tider när ’hela världen brinner’ och teknikens gränsland med människor ständigt omdefinieras, ser medlemsföretaget Edument Training sitt uppdrag att vara brobyggare mellan dagens teknik och framtidens kompetens. ”. Det säger Zuher Kiswani, som arbetar med att säkerställa att svensk industri och offentlig sektor är i framkant med tech-kunskap.

Vad har du för bakgrund?
– Min yrkeskarriär har väckt en passion för gränslandet mellan teknik och människor. Tidigare genom tekniken kring vindkraft, nu genom tekniska utbildningar. Här på Edument Training arbetar jag med våra strategiska frågor och vårt kursutbud så det alltid ligger i linje med den senaste tekniken.

– Själv har jag studerat ledarskap, strategi och ekonomi på Lunds Universitet. Jag är född och uppvuxen i Skåne och bor i Helsingborg med min hustru och våra två barn.

Vilka är drivkrafterna i ditt arbete?
– Vi lever i en tid när ”hela världen brinner”, vilket gör att vårt ansvar för planeten måste accelerera. De senaste åren har vi sett prov på hur ny teknik kan vara en viktig del i att skapa förändring, i allt från jättedammsugare som fångar koldioxid till snabbare generativ jordbruk.

– Ett citat som återkommer till mig är ”maskiner skapar inte innovation, det gör människor”. Jag får väldigt mycket energi av varje möte som innebär att vi tillsammans gör skillnad för planeten vi bor på.

Vad gör ni på Edument Training?
– Edument står för EDUcation och MENTorship och i snart 14 år har vi varit en utbildningspartner inom tre domäner – IT, mjukvara och agil projektledning. På Edument Training har vi ett viktigt uppdrag, att hjälpa svensk industri och offentlig sektor ombilda och utveckla sina medarbetare inom tech. Det kan vara allt från att hjälpa fabriksarbetare ombilda sig till utvecklare eller fortbilda utvecklare som vill skriva kod effektivare och säkrare.

Hur arbetar ni?
– Vi erbjuder utbildningar genom öppna kurser, längre utbildningsprogram och skräddarsydda lösningar. Våra utbildningar är lärarledda av passionerade medarbetare som är insatta i den senaste tekniken och trenderna. Ambitionen är att öka kompetens hos individer och genom det hjälpa organisationer stärka sin innovationskraft.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Vårt mål är att varje kursdeltagare efter utbildning ska återgå till sitt dagliga arbete med kompetens att direkt använda de förvärvade kunskaperna. Därför prioriterar vi noggrann kvalitetskontroll av vår verksamhet från olika perspektiv. Det innebär att vi arbetar med att etablera metoder och riktlinjer som kontinuerligt håller oss i framkant när det kommer till både pedagogik och innehåll.

– Vi tror att våra deltagare och uppdragsgivare finner trygghet i att en extern part (Utbildningsföretagen) granskar hur vi utformar våra program och hur vår verksamhet planeras och utvecklas.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Framtiden är otroligt spännande, där hög kompetensbristen inom tech är ett faktum vilket ställer höga och utmanande krav på oss i branschen. Vi kämpar alla ständigt mot tiden och så även våra kunder, komplex kunskap ska anammas på så kort tid som möjligt. Vi tittar bland annat på hur vi kan integrera AI-stöd i våra utbildningar och hur vi kan skapa flexibla upplägg för att tilltala en bredare målgrupp.