Vi auktoriserar utbildnings- och matchnings­branschen

Utbildnings­företagen auktoriserar svenska utbildnings- och matchnings­företag. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik inom vuxen­utbildningen och arbetsförmedlingstjänster. Den ger en trygghet för dig som ska gå eller köpa en utbildning, men också för dig som ska söka en matchningstjänst.

Högt ställda krav på kvalitet …

Ett auktoriserat utbildnings- eller matchnings­företag måste uppfylla högt ställda krav på kvalitet.

Vi auktoriserar utbildnings- och matchnings­företag för att höja kvaliteten i branschen. Genom auktorisationen ska kunderna kunna vara säkra på att företagen som de anlitar håller god kvalitet, att man har rutiner för kvalitetssäkring och rutiner för åtgärder i de fall klagomål ändå uppstår.

… och högt ställda krav på etik

Vilka företag som helst kan inte bli medlemmar hos oss. Våra medlems­företag måste uppfylla högt ställda krav på etiskt uppförande och sund ekonomi.

För att bli medlem hos Almega Utbildnings­företagen måste företaget ha ordnad ekonomi. Det får inte finnas några ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden. Företaget måste också följa våra allmänna leveransvillkor. Inte minst kräver vi att medlems­företagen följer våra etiska regler.

Den som anlitar tjänster av ett auktoriserat medlems­företag har en trygghet i att det är granskat av Almega Utbildnings­företagen.