Hoppa till innehåll

Kompetens­investeringar

Almega Utbildningsföretagen anser att investeringar i medarbetarnas kompetens ska löna sig.

Företag kan göra avskrivningar för investeringar i materiella tillgångar. Men i en kunskapsdriven ekonomi blir investeringarna i kompetens allt viktigare. Det påverkar konkurrenskraften och bidrar till att lösa kompetensbristen. Vi behöver införa fler möjligheter till ekonomiska incitament för företag att investera i medarbetarnas kompetens

Almega Utbildningsföretagen föreslår att en skattereduktion för personalutbildning införs – ett kompetensavdrag.

Förväntade effekter

Sveriges konkurrenskraft bygger inte längre främst på fysiska investeringar i fabriker, maskiner och infrastruktur. En morden näringspolitik för kunskapsdriven tillväxt måste ge de immateriella investeringarna samma uppmärksamhet so de materiella. Ett konkret område rör företagens satsningar på personalutbildning.

Humankapitalinvesteringarna behöver öka kraftigt om Sverige ska kunna konkurrera med kunskap. Inte minst mot bakgrund av de stora problemen med kompetensbrist som idag och framöver hindrar många företags tillväxtmöjligheter.

Personalutbildning underlättar dessutom företagens omställning, och smörjer strukturomvandlingen. Kompetenshöjningar behövs för att hantera nya krav på digitalisering och globalisering samt ökad innovationsförmåga. Personalutbildning som köps in utifrån kan också bidra till ökad kunskapsöverföring från högskolor och universitet.

Näringspolitiken behöver se personalutbildning och andra immateriella investeringar som centrala målvariabler för tillväxt och konkurrenskraft. Andra länder har insett detta och infört stöd för att stimulera utbildningssatsningar i näringslivet.