Hoppa till innehåll

EvaHanna Wittrin – Sveriges Kommunikatörer

”Det är viktigt för vår utbildningsverksamhet att få en oberoende part att kvalitetssäkra det vi gör”, säger EvaHanna Wittrin, kompetens-och affärsutvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har jobbat mer utbildningsverksamhet i 18 år, alltifrån retail på Interflora Akademin där butiksägare behöver lära sig ekonomi, ledarskap, affärsutveckling/affärsmannaskap, hantverket inom yrket till fastighetsbranschen där de som jobbar inom branschen behöver lära sig om lagar och regler till att stimulera unga talanger till branschen genom traineeprogram.

– I dagsläget är jag kompetens-och affärsutvecklingschef sedan fyra år tillbaka på Sveriges Kommunikatörer.

Vad är drivkraften i ditt arbete?

– Drivkraften är att vara en kugge i en persons utveckling och få vara i fronten av utvecklingen inom utbildning- och kommunikationsområdet. Kunskapslyft och ”aha”-upplevelser för de som får ny kunskap, att få ta del av det. Oj vad stärkt man blir av att lära sig mer saker, man blir säkrare på sig själv, sin profession och man gör definitivt ett mycket bättre jobb. Och ha roligt, inte minst.

Vad gör ni på Sveriges Kommunikatörer?
– Vi är medlemsorganisationen för alla kommunikationsexperter och blivande kommunikationsproffs. Vi utbildar och nätverkar för att främja livslångt lärande och kompetensförsörjning samtidigt som vi inspirerar och skapar gemenskap – oavsett var i Sverige man befinner sig.

Varför är auktorisationen så viktig för Sveriges Kommunikatörer?
— Det är viktigt för vår utbildningsverksamhet att få en oberoende part att kvalitetssäkra det vi gör. Det finns en del andra aktörer inom området vi jobbar med och utbildar i. Alla kan ju kommunicera att man får höga betyg i utvärderingar och att pedagogerna är bra. 

– Så länge ingen har granskat och godkänt verksamheten utifrån objektivt så är eget beröm inte relevant. Det här betyder mycket för trovärdigheten av den verksamhet som vi bedriver.

Vad tror du om branschens framtid?
– Spännande med många utmaningar. Det finns ett otroligt stort behov hos arbetsföra personer att fortbilda sig eftersom vi lever i en konstant rörelse med fokus på ny teknologi. Det vi lärde oss igår behöver uppdateras till morgondagen.

– Vi har så många möjligheter att fortbilda människor där de befinner sig, oavsett geografi och vart man befinner sig i sin egen utvecklingsresa.