Hoppa till innehåll

Utbildnings­företagens kvalitetspolicy

Utbildnings­företagen arbetar för en seriös utbildningsbransch. Vi ställer därför höga krav på våra medlems­företag. Den som köper utbildning ska känna trygghet när man anlitar en av våra medlemmar.

Som en del i detta arbete auktoriserar vi utbildnings­företag utifrån kriterier uppställda i vår kvalitetsauktorisation. En viktig del i denna kvalitetsauktorisation är vilka ställningstaganden de auktoriserade medlems­företagen gör om kvalitet.

Som bransch­organisation har vi gjort egna ställningstaganden om kvalitet vilka uttrycks i denna kvalitetspolicy, som är framtagen på uppdrag av vår styrelse. Det är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten inom verksamheten. Alla inom Utbildnings­företagen förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

  • Vi uppfyller lagar och relevanta krav. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning och de relevanta krav som ställs på verksamheten.
  • Vi har höga mål och driver ständig förbättringVi har höga ambitioner för de mål vi sätter upp i vårt arbete att skapa största möjliga medlemsnytta. Vi följer upp vårt arbete och förbättrar ständigt vårt arbetssätt för att möta våra kunders och samhällets ständigt förändrade behov.
  • Vi agerar utifrån våra medlems­företags bästa. Vi ingår i Almega och är en del av Svenskt Näringsliv, men agerar oberoende av dessa utifrån våra medlems­företags bästa gentemot intressenter i branschen. Vi är den naturliga och kompetenta samtalspartnern för offentlig sektor, näringsliv och andra intressenter i debatten kring vuxnas lärande och kompetens­utveckling.
  • Vi arbetar för branschens goda anseende. Med höga krav för medlemskap, omfattande etiska regler, en objektiv kvalitetsauktorisation samt utvecklade rutiner för uteslutning av medlemmar som inte lever upp till våra krav ökar vi samhällets förtroende för branschen.

Ovanstående ställningstaganden är förenliga med Utbildnings­företagens och Tjänste­förbundens stadgar.

Stockholm den 2023-12-07

Per Hammar
Branschchef Utbildnings­företagen