Hoppa till innehåll

Milla Bjerke, Hermods

”Vi på Hermods vill ge varje individ som söker sig till oss en möjlighet att ta nästa steg till utbildning, jobb och sin nya framtid. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att vi som aktör, vårt kvalitetsarbete, är långsiktigt och uppfyller högt ställda krav”. Det säger Milla Bjerke, utbildningsdirektör på det auktoriserade utbildningsföretaget Hermods.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har två röda trådar i mitt professionella liv; en är som ansvarig för stora operativa enheter och den andra är social hållbarhet. Jag har jobbat många år på SAS och bland annat varit ansvarig för all personal utanför Skandinavien som lastar flygplan och checkar-in passagerare, cirka 1500 personer på den tiden. Jag har också varit divisionschef på Securitas med ansvar för bevakning och säkerhet på flygplatser. Även det en personalintensiv affär med cirka 1500 anställda. På Samhall var jag ansvarig för 7 000 personer som skulle vara rätt utbildade, vara på rätt ställe, på rätt tid och göra utföra rätt arbete. Vid sidan av dessa stora operativa enheter har hållbarhetsaspekten växt sig allt viktigare för mig. Jag har varit Hållbarhetsansvarig på Lernia och sen har jag även varit Kvalitets- och Hållbarhetsansvarig på Stockholms Stadsmission.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– På Hermods tvinnar sig dessa röda trådar samman; relativt stor operativ enhet som verkligen bygger på social hållbarhet. Utbildning är DNA i social hållbarhet och genom utbildning kan de flesta av samhällets utmaningar, till dels, lösas. Jag menar att integration, lågkonjunktur, kriminalitet, vårdkris och även till viss del klimatkrisen kan lösas genom att ge fler personer utbildning. Ge fler jobb, få fler i egenförsörjning, låta fler bli en del av samhället, minska arbetslösheten, öka skatteintäkten och därmed välfärden för oss alla, öka kompetensen och produktiviteten, ökad livskvalitet, ja jag kan fortsätta länge att räkna upp de positiva effekterna för den sociala hållbarheten som utbildning ger.

Vad gör ni på Hermods?
– Vi vill ge varje individ som söker sig till oss en möjlighet att ta nästa steg till utbildning, jobb och sin nya framtid. Vi erbjuder därför individ- och situationsanpassade utbildningar och tjänster på uppdrag av kommun, företag och Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vi vill ge alla en chans till en bra framtid genom arbetsfrämjande insatser och utbildning som håller hög kvalitet, ger goda resultat och är nytänkande. Vi har funnits sedan 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att vi som aktör, vårt kvalitetsarbete, är långsiktigt och uppfyller högt ställda krav. Det visar att våra utbildningar håller god kvalitet och det är viktigt att våra kunder och studerande kan känna trygghet i det. Vi vill alltid bli bättre och som en stor aktör kommer det alltid finnas områden som vi behöver och vill förbättra. Vi har stort fokus på att leverera kvalitet i allt vi gör och jobbar kontinuerligt med hållbarhet, kvalitet och miljö.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– AI och den digitala utvecklingen vi ser nu kommer att påverka framtidens lärande. Hur tar vi tillvara på de möjligheter detta erbjuder för att tillgodose alla individers olika behov av utbildning och lärande? Hur kan vi använda det på bästa sätt för att underlätta för individerna? Hur kommer kunskap att definieras i morgon? Detta är frågor som vi nu jobbar med och som jag tror att vi som aktörer måste ta ansvar för och gemensamt arbeta för Sveriges framtida utbildningsbransch.

– Vi måste också fokusera på det livslånga lärandet. Det finns ett stort behov av att kunna byta yrkesinriktning mitt i livet och det är en viktig del inom vuxenutbildningen, och något som vi måste erbjuda varje enskild individ. Vi måste anpassa våra utbildningar och arbetsfrämjande insatser efter individens och arbetsmarknadens behov. Det ska vara enkelt att ta del av framtidens utbildning, det ska vara attraktivt, hålla god kvalitet och finnas ett fokus på det digitala samhälle som vi nu lever i. På Hermods ska vi uppfylla dessa krav, utveckla framtidens utbildning och Sveriges utveckling genom vår expertis. Med 125 års erfarenhet vet vi vad som funkar – det vill vi använda oss av för att stötta människor att nå sina drömmar i minst 125 år till.