Hoppa till innehåll

Vad har du för bakgrund?

– Jag började inom service: hotell, turism och senare folkbildningssektorn. Jag blev djupt intresserad av tjänsteproduktion och hur man skapar förutsättning för medarbetare att skapa och leverera kvalitativa tjänster. Förstod tidigt att det behövs mycket mer delaktighet och påverkanskraft för medarbetare och ett annat sätt att leda verksamhet för att leverera kvalitet.

Vad är drivkraften i ditt arbete?

– Att bidra med nytänkande och innovativa sätt för att leda och samverka så att det blir bättre för alla. Att se verklig förändring och utveckling hända är det bästa jag vet.

Vad gör ni på Tuff Ledarskapsträning?
– Vi är experter på nya sätt att arbeta och organisera arbetsplatser. Vårt kännetecken är inte vi inte pratar så mycket, utan att vi har utvecklat nya metoder för att hjälpa våra kunder att få det att hända.

Varför är auktorisationen så viktig för Tuff Ledarskapsträning?
— I en snårig bransch som vår är det viktigt att göra allt vi kan för att underlätta för inköpare att veta att de får kvalitet för sina investeringar. Inte minst när det gäller skattepengar. Auktorisationen som Utbildningsföretagen tagit fram är en bra hjälp för inköpare och upphandlare att navigera branschen.

Vad tror du om branschens framtid?
– Jag tror att mycket av det som redan skaver när det gäller samverkan på våra arbetsplatser som stressrelaterad sjukfrånvaro, arbetskraftsbrist, brist på innovation m.m. oundvikligen kommer att behöva tas itu med. Vi kommer behöva utmana gamla utdaterade sätt att leda och organisera verksamhet, och för det behöver vi lära oss att kommunicera på en högre nivå.