Hoppa till innehåll
Conny Lundsten

Conny Lundsten – Svea Education

”Svea Education arbetar med vuxenutbildning på uppdrag från upphandlade kommuner och erbjuder yrkesutbildningar, högskoleförberedande kurser och SFI. Utbildningsföretagens auktorisation manar oss att utveckla våra rutiner i kvalitetsarbetet och alla delar av vår verksamhet”. Det säger Conny Lundsten, styrelseledamot i det auktoriserade utbildningsföretaget Svea Education.

Vad har du för bakgrund?
– Efter ett tjugotal är som lärare på en kommunal gymnasieskola fick jag anställning som rektor på en gymnasieskola och ansvar också för kommunens gymnasiesärskola. De senaste åren har jag arbetat som interim skolledare/skolchef i många kommuner och friskolor. Det pedagogiska uppdraget och de studerandes lärmiljö har varit mitt fokus i mina befattningar och uppdrag.

– Som styrelseledamot i Svea Education har jag turen att få samarbeta med ledare och personal som delar mitt fokus!

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– I uppdraget ligger ansvaret att förse medarbetare med de verktyg som är nödvändiga för ett bra arbete. Verktygen är inte bara en hållbar budget utan också verktyg som ger försäkring om en framgångsrik måluppfyllelse. Som ledare kan jag – utifrån mina erfarenheter och kunskaper – behålla mitt pedagogiska fundament och fokus på pedagogik och de studerandes framgångar och – utifrån årets kvalitetsredovisningar – ange prioriterade mål för verksamheten för att förändra och förbättra.

Vad gör ni på Svea Education?
– Svea Education arbetar med vuxenutbildning på uppdrag från upphandlade kommuner – främst i Stockholmsområdet. Vi erbjuder utbildning på såväl grund- som gymnasienivå med yrkesutbildningar och högskoleförberedande kurser samt SFI. Svea Education ingår i en koncern – Svea Partners – med verksamheter inom hälso- och sjukvård och boende. Verksamheterna ger skolan möjlighet att berika undervisningen med verklighetsnära ”cases” och kan erbjuda våra studerande praktikplatser och en väg in i arbetslivet.

– Svea Education utgår från övertygelsen om att vår verksamhet skapar en tillhörighet i samhällsbygget för våra medarbetare och studerande och vi strävar efter att utöka vår utbildningsverksamhet till att omfatta hela utbildningskedjan.

Varför är auktorisationen viktig för Svea Education?
– Auktorisationen är ett erkännande av och en garanti för vårt framgångsrika kvalitetsarbete. Den utgör också en trygghet för våra uppdragsgivare. Auktorisationsprocessen har varit positiv och försett oss med analysverktyg som hjälper oss att genomlysa vår verksamhet.

– Auktorisationen betyder dock inte att vi kan slå oss till ro med vårt arbete – tvärtom, den manar oss att utveckla våra rutiner i kvalitetsarbetet och alla delar av vår verksamhet!