Hoppa till innehåll

Vi är ett stöd för dig som utbildar andra.

Almega Utbildnings­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetens­utveckling.

Almega Utbildningsföretagen grundades 1996. 2017 gick vi samman med Sveriges auktoriserade utbildningsföretag (Sauf) och bildade landets största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildningen. Vi ingår i Almega – som en bransch inom Almega Tjänsteförbunden – och är därmed en del av Svenskt Näringsliv.

Vår verksamhetsidé

Vi auktoriserar utbildnings­företag och verkar för att förbättra medlems­företagens villkor. I över tjugo år har vi arbetat för hög kvalitet och sunda affärsmetoder. Genom medlems­företagens bredd och mångfald vill vi bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och ge fler människor en väg in på arbetsmarknaden.

Utbildnings­företagen arbetar för en seriös utbildningsbransch. Vi ställer därför höga krav på våra medlems­företag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av våra medlemmar. Och du som ansvarar för ett utbildnings­företag får genom ditt medlemskap en stark röst som kan påverka dina marknadsvillkor till det bättre.

Dessutom träffas kollektivavtal inom Almega Utbildnings­företagen om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Kollektivavtalen hittar du i Arbetsgivarguiden.

Vår vision

Vår vision är att Sverige ska vara det mest effektiva och innovativa landet i världen för livslångt lärande.

Det innebär

att svenska utbildnings­företag levererar effektiva utbildningar som leder till ökad konkurrenskraft för individer, organisationer och samhället,

att det finns en mångfald av kvalitativa utbildningsmöjligheter så att individer och företag kan möta kraven från en dynamisk arbetsmarknad,

att det livslånga lärandet både ska spegla och driva den tekniska utvecklingen,

att utbildnings­branschen ska ta fram framtidens innovativa lösningar för arbetsmarknadens kompetensbehov,

allt för att skapa förutsättningar för jobb, skatteintäkter, välfärd och välstånd.