Vi auktoriserar matchnings- och utbildnings­branschen

Almega Utbildnings­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och arbetsförmedlingstjänster. Vi är ett stöd för dig som säkrar Sveriges kompetensförsörjning.