Hoppa till innehåll

Vi auktoriserar matchnings- och utbildnings­branschen

Almega Utbildnings­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och arbetsförmedlingstjänster. Vi är ett stöd för dig som säkrar Sveriges kompetensförsörjning.

Vill du veta mer?

VI KVALITETSSÄKRAR BRANSCHEN

Utbildningsföretagen auktoriserar svenska utbildnings- och matchningsföretag

Stoppa arbetsmarknads- utbildningens nedmontering

Kvalitetskonferens 2023

Auktoriserad medlem

Bli medlem hos oss