Anmäl brister hos ett medlems­företag

Om du upptäcker brister hos medlems­företag i Utbildnings­företagen kan du anmäla det till oss. Då utreder vi ärendet och kontrollerar om medlems­företaget brustit i villkoren för medlemskap eller kvalitetsauktorisation hos Utbildnings­företagen.

Om medlems­företaget är ett kvalitetsauktoriserat utbildnings­företag görs vid behov en särskild tillsyn av huruvida utbildnings­företaget bedriver sina utbildningar på det sätt som uppgivits enligt de kriterier för kvalitetsauktorisation som är grunden för deras kvalitetsauktorisation.

Skulle Utbildnings­företagen hitta avvikelser som inte lever upp till våra villkor för medlemskap eller kriterier för kvalitetsauktorisation ställer vi krav på att avvikelserna åtgärdas.

Prata först med medlems­företaget

Om du av någon anledning är missnöjd med din utbildning bör du alltid i första hand ta upp problemet med den som anordnar utbildningen och försöka komma till rätta med problemet.

Så här gör du en anmälan

Om du har försökt lösa problemet genom kontakt med medlems­företaget men fortfarande är missnöjd kan du göra en anmälan till Utbildnings­företagen. Notera att du kan endast kan anmäla brister vid företag som är medlemmar i Utbildnings­företagen. Du anmäler enklast genom formuläret nedan. Uppgifter som lämnas hanteras enligt personuppgiftslagen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta  kvalitets- och auktorisationschef Johan Winsborn.

Vi har endast möjlighet att granska medlems­företagen utifrån de villkor för medlemskap och kriterier för kvalitetsauktorisation som vi ställt upp. Andra frågor hänvisar vi vidare.

Vi utreder normalt inte anonyma anmälningar.

Vad kan en anmälan leda till?

Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut som kan innehålla krav på att medlems­företaget ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna (rättelse). Grova förseelser kan leda till att medlems­företaget fråntas sin kvalitetsauktorisation om sådan finnes och eventuellt utesluts som medlem ur Utbildnings­företagen. Beslutet kan också innebära att vi bedömer att det inte finns anledning att gå vidare i ärendet. Utbildnings­företagen utdömer inte viten och beslutar inte om kompensation till en enskild.

Anmäl brist hos medlems­företag