Hoppa till innehåll

Anmäl brister hos ett medlems­företag

Är du missnöjd med en utbildning eller matchningstjänst hos något av Utbildningsföretagens medlemsföretag? Ta alltid först kontakt med företaget.

Om du försökt lösa problemet med vårt medlemsföretag men fortfarande är missnöjd kan du göra en anmälan till oss. Vi utreder då ärendet och kontrollerar om företaget brustit i villkoren för Utbildningsföretagens medlemskap eller kvalitetsvillkor för auktorisation.

Om medlems­företaget är kvalitetsauktoriserat av oss gör vi vid behov en särskild tillsyn för att säkerställa att utbildnings- eller matchningsföretaget drivs enligt kvalitetskriterierna för auktorisationen.

Vad kan en anmälan leda till?

Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut som kan innehålla krav på att medlems­företaget ska vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Grova förseelser kan leda till att medlems­företaget fråntas sin kvalitetsauktorisation och eventuellt utesluts som medlem ur Utbildnings­företagen. Beslutet kan också innebära att vi bedömer att det inte finns anledning att gå vidare i ärendet. Utbildnings­företagen utdömer inte viten och beslutar inte om kompensation till en enskild.

Så gör du en anmälan

Du kan endast göra en anmälan hos oss om bristerna gäller något av våra medlemsföretag. Vi granskar endast utifrån våra villkor för medlemskap och kriterier för kvalitetsauktorisation.

Anmälan görs enkelt i formuläret nedan. Uppgifter som lämnas hanteras enligt personuppgiftslagen, och vi utreder normalt inte anonyma anmälningar.

Anmäl brister hos Utbildningsföretagens medlems­företag

E-post(Obligatoriskt)
Har du tagit upp problemet med medlemsföretaget?(Obligatoriskt)

Vill du veta mer om auktorisation?

Johan Winsborn

Expert/Specialist/Sakkunnig

Stockholm

+46724504977 E-post

Läs mer

Här har vi samlat allt om vår auktorisation