Hoppa till innehåll

Vi, Almega och Svenskt Näringsliv

Utbildnings­företagen ingår i Almega Tjänste­förbunden och är därmed en del av förbundsgruppen Almega, som är Sveriges ledande arbetsgivar­organisation för tjänstesektorn. Medlemmarna i Almegas förbund, ca 11 000 företag med över 550 000 medarbetare tillsammans, representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn.

Sveriges ledande organisation för tjänste­företag

Almega arbetar närings- och arbetsgivarpolitiskt med att påverka beslutsfattare i frågor som är gemensamma för alla tjänsteföretag, såsom företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning och upphandlingsfrågor, och bedriver tillsammans med fackliga organisationer ett gemensamt arbete för att förbättra våra kollektivavtal.

”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”

Utbildnings­företagens medlemmar är per automatik också medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagsorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 49 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med totalt över 1 500 000 medarbetare. Svenskt Näringsliv driver frågor och områden som är viktiga och gemensamma för alla företag i Sverige oavsett bransch, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur.

Vi som arbetar på Utbildningsföretagen arbetar mycket tätt med medarbetarna på Almega och de andra förbunden inom Almega som vi delar huvudkontor med i Stockholm, och ingår också i en rad samverkansprojekt och arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv.