Hoppa till innehåll

Amanda Johansson – Montico

”Vi på Montico gör vårt yttersta för att alltid vara en seriös och pålitlig samarbetspart. Matchningsauktorisationen signalerar seriositet, medvetenhet och långsiktigt säkrade processer”. Det säger Amanda Johansson, Affärsområdeschef Matchningstjänster på Montico.

Vad har du för bakgrund?
— Jag är uppvuxen i en småländsk företagarfamilj där jag tidigt lärde mig vikten av att arbeta, göra rätt för mig och vikten av att hjälpa andra på vägen. Intresset för människor och företagande har jag burit med mig länge, vilket också har påverkat mina studie- och yrkesval.

— I rollen som affärsområdeschef för matchningstjänster på Montico får jag en härlig dos av båda intresseområdena . Det är tillfredsställande att vara med och se hur individer växer genom att hitta rätt karriärvägar.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
— Den främsta drivkraften är att se hur vi med våra tjänster gör skillnad för individerna som ingår i våra verksamheter. Att vara länken som fogar samman arbetstagare och arbetsgivare är otroligt givande och varje lyckad matchning ger energi och driv att fortsätta framåt.

Vad gör ni på Montico?
— Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.

— Det sistnämnda, vilket jag representerar, innebär att vi på uppdrag av Arbetsförmedlingen vägleder och matchar arbetssökande individer mot arbete eller studier. Målet inom alla våra verksamheter är att hjälpa företag och individer att växa och vår styrka ligger i synergierna mellan våra olika verksamhetsdelar.

Varför är matchningsauktorisationen så viktig för Montico?
— God kvalitet är viktigt och kännetecknar hur vi på Montico driver våra tjänster. Vi har sedan länge varit ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Denna auktorisation är ytterligare ett bevis på att vi tar kvalitetsfrågan på största allvar och att vi gör vårt yttersta för att alltid vara en seriös och pålitlig samarbetspart.

— Personligen uppskattar jag att arbeta i ett företag som värdesätter kvalitetsarbete.

Vad tror du om branschens framtid?
— Det händer mycket spännande inom matchningsbranschen, utvecklingen går fort framåt och behovet av dessa tjänster är påfallande. I skrivande stund är nära en halv miljon arbetssökande individer inskrivna på Arbetsförmedlingen, av dem är närmare 200 000 långtidsarbetslösa. Som matchningsaktör vägleder, coachar och driver vi dessa individer till effektiva och träffsäkra matchningar.

— Detta är en oerhört viktig bransch som årligen hjälper tiotusentals arbetssökande till en egen försörjning vilket såklart gynnar både individer, företag och samhället i stort.

Varför behövs en särskild auktorisation för matchningsföretag?
— Denna auktorisation är en kvalitetsstämpel som signalerar seriositet, medvetenhet och långsiktigt säkrade processer. Det blir tydligt för omvärlden att vi som innehar auktorisationen vet vad vi gör och att vi på ett förtjänstfullt sätt driver våra matchningsprocesser i enighet med de högt ställa krav som finns.