Hoppa till innehåll

Vad har du för bakgrund?
– I dag är jag vd för STF Ingenjörsutbildning och BFAB som ingår i Fasticonkoncernen. Dessförinnan har jag cirka femton år som affärsnära HR-chef inom fastighetsbranschen och facility management.

– Utbildningsmässigt har jag en bredd: från grunden naturvetare, men med särskilt intresse för språk, därefter en magisterexamen i pedagogik och senare en exekutiv utbildning inom företagsekonomi och finansiell styrning.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Att hela tiden komma framåt. Jag trivs med att hamna i nya sammanhang, orientera mig i komplexa situationer, försöka förstå vad som är viktigt och bidra till att skapa värde för andra.

– Jag har en stark kunskapsintensiv drivkraft kombinerat med att det är fantastiskt roligt att nå delmål och mål tillsammans med mitt team eller hos kund – det är min superdrivkraft.

Vad gör ni på STF Ingenjörsutbildning och BFAB?
– Vi vidareutbildar yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn, från el-produktion, distribution, installation till byggande och förvaltning. Jag skulle dock drista mig till att säga att vi inte bara är leverantörer, utan också aktörer som driver utveckling framåt inom våra respektive ämnesområden och branscher.

Vilka sorts tjänster och utbildningar har ni?
– Från öppna kurserbjudanden till unika kompetenslösningar och utbildningskoncept hos kund. Från smarta digitala utbildningsformat till en egen övningsanläggning. Hos oss hittar du också några av marknadens mest meriterade diplomprogram.

Varför är kvalitetsauktorisationen så viktig för STF Ingenjörsutbildning och BFAB?
— Kvalitet är vårt signum. Vi är bäst i klassen på återkommande kunder och det är tack vare vår leveranssäkerhet. Utbildningsauktorisationen är ett kvitto på att vi har genomarbetade processer.

Vad tror du om utbildningsbranschens framtid?
— Kontinuerligt lärande har aldrig varit högre upp på agendan och är absolut nödvändigt för dagens och framtidens konkurrenskraft. Uppdaterad yrkeskompetens, oavsett om det gäller repetitiva krav-kunskaper eller fördjupad förståelse inom ett ämnesområde, har hög efterfrågan – och det behovet kommer inte minska – tvärtom. De aktörer som lyckas hålla såväl utbildningsinnehåll som leveransformat ständigt uppdaterade kommer ha en ljus framtid.