Hoppa till innehåll

Erik Gustafsson – Irisgruppen

”Matchningsauktorisationen är en kvalitetsstämpel som gör valet av en seriös och kvalitetssäkrad leverantör enklare och tryggare för deltagaren”. Det säger Erik Gustafsson, affärsområdeschef Matchning, på Iris, ett av landets första auktoriserade matchningsföretag.

Vad har du för bakgrund?
– Genom hela min yrkeskarriär har jag arbetat med människor för människor. Jag har fått möjligheten att göra detta på många olika sätt och i många olika roller. Jag har främst varit verksam inom olika former av LSS-verksamheter och under de senaste åren inom arbetsmarknadssektorn.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Att se människor – kunder, deltagare och kollegor – lyckas och att på ett positivt sätt kunna vara del i att förbättra medmänniskors liv i en positiv riktning har och är fortsatt en av mina primära drivkrafter.

– Att också få möjligheten att göra detta genom att arbeta i ledande, utvecklande och drivande positioner i företag som delar mina drivkrafter gör saken ännu bättre och ännu mer motiverande.

Vad gör ni på Iris Hadar?
– Iris är ett av Sveriges äldsta och ledande utbildningsföretag, ett företag i ständig rörelse. Vi tar ett stort samhällsansvar genom att löpande utveckla våra erbjudanden och tjänster för att nå ännu högre resultat.

Vilken sorts tjänster och utbildningar har ni?
– Iris erbjuder ett brett utbud av rustande och matchande tjänster, bland annat Stöd och Matchning (STOM) och Rusta och Matcha (KROM), vuxenutbildningar, SFI, arbetsmarknadsutbildningar, yrkeshögskola, utredningar, anpassningar samt företagsutbildningar. Alla med målet att få människor att utvecklas och ta sitt nästa steg.

Det är många olika typer av tjänster. Finns det någon sammanhållande tanke i hur ni utför dem?
– Hos oss får deltagaren/eleven ett individanpassat lärande med hjälp av engagerade, kompetenta och motiverade medarbetare i hela landet. Kvalitet och resultat är centralt för vår verksamhet och vi sätter höga mål. Vi vet att resultaten kommer automatiskt när vi utför våra tjänster med högsta kvalitet. Genom vårt målfokus skapar vi hållbara resultat för samhället, arbetsgivare och inte minst för individen själv. Helt enkelt vinna-vinna-vinna.

Varför är matchningsauktorisationen viktig för Iris Hadar?
– Matchningsauktorisationen är en kvalitetsstämpel som visar att vi är en aktör som tar vårt samhällsansvar och att vi tillfullo tar oss an uppdraget vi ingått. I detta fall handlar uppdraget om att bistå samhället i arbetet med att minska arbetslösheten och förse Sveriges arbetsgivare med arbetskraft.

– Vi på Iris är stolta över vår leveransmodell, den kvalitet och de resultat vi levererar. Det faktum att vi nu är Sveriges första auktoriserade Matchningsföretag förstärker stoltheten och motivationen att göra ännu mer och ännu bättre.

Vad tror du om branschens framtid?
– Matchningen kommer enligt Arbetsförmedlingens prognoser att växa kraftigt under hösten 2021 och sedan hålla höga nivåer fram till 2024.

Höga volymer framöver, men vad händer på kort sikt?
– Nu under 2021 övergår den tidigare matchningstjänsten Stöd och matchning till en ny, Rusta och matcha. Det är en tjänst som har ett större fokus på resultat än tidigare matchningstjänster. Resultat i detta fall handlar dels om att få så många som möjligt och så snabbt som möjligt ut i arbete och studier. Resultat handlar också om att betalningsmodellen för oss fristående leverantörer ändras. Vi får en större del ersättning när vi når resultat.

Hur ser du på att det blir mer resultatersättning?
– Min tro är att vi kommer se betydligt fler som går ut i arbete eller studier som i sin tur leder till arbete. Det är oerhört viktigt för såväl samhället i stort som för den enskilda individen.

– Långsiktigt är vår förhoppning såklart att våra tjänster inte ska behövas i samma utsträckning som i nuläget, till dess vi är där så kommer Arbetsförmedlingen, branschen och vi som fristående leverantörer att utvecklas och effektivisera vårt gemensamma arbete i syfte att minska arbetslösheten succesivt.

Varför behövs en särskild auktorisation för matchningsföretag?
– Tjänsterna Stöd och Matchning och Rusta och Matcha bedrivs utifrån formen LOV (lagen om valfrihet), det betyder att deltagaren har rätt att välja vilken leverantör denne vill vara hos under sin tid i tjänsten. Matchningsauktorisationen är en kvalitetsstämpel som gör valet av en kvalitativ leverantör enklare och tryggare för deltagaren. Är man en seriös fristående leverantör så får man genom matchningsauktorisationen en kvalitetsgaranti. Auktorisationen och återkommande revisioner går i god för att leverantören till fullo tar sitt ansvar för den verksamhet man bedriver.