Hoppa till innehåll

Staffan Söderberg – auktorisationsnämnden

”Auktorisationen skapar en tydlig gemensam grund för kvaliteten i branschen. Och den visar att det finns utbildningsföretag där kvalitetstänk är en del av företagskulturen, inte ett tillägg i anbuden”. Det säger Staffan Söderberg, VD på AMAP Sustainability och ordförande i Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd.

Vad gör en hållbarhetskonsult?
– Som hållbarhetskonsult är min roll att hjälpa kunderna bidra mer till hållbar utveckling. De flesta uppdragen genom AMAP Sustainability handlar om att utveckla bättre arbetssätt och hjälpa till med tillämpning och fortbildning. Just nu är efterfrågan främst inom miljö, kvalitet, etik och mänskliga rättigheter.

Varför är auktorisationen viktig?
– Kvalitet handlar om att leva upp till förväntningar i värdekedjan och auktorisationens kriterier skapar en tydlig branschgemensam kvalitetsgrund att utgå från för det ständiga förbättringsarbetet.

Varför ska ett utbildningsföretag ansöka om kvalitetsauktorisation?
– Auktorisationen hjälper de utbildningsföretag som föredrar att konkurrera på en marknad där kvalitetstänk är en del av företagskulturen i stället för ett tillägg i anbuden. De som på allvar tagit tag i kvalitetsfrågan får hjälp att synas.

Vad önskar du händer i utbildningsbranschen under 2021?
– Jag hoppas dagens 50 procent av branschen som tillämpar kvalitetsauktorisationskriterierna blir 100 procent. Samtidigt hoppas jag på ännu mer innovation för ökad kvalitet i online-utbildningar, t ex gameifiering, självstudier, appar, kursplaner genom articifiell intelligens, praktikmoment med Go-Pro kameror, och annat spännande som bubblar i branschen.