Hoppa till innehåll

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en lång bakgrund inom utbildningsbranschen där jag har arbetat som gymnasielärare och senare som rektor i flera år. Har även arbetat som utbildningschef och adjunkt på lärarutbildningen innan jag hamnade på Nackademin. På Nackademin arbetade jag först som kvalitetschef, innan min nuvarande tjänst som affärsutvecklingschef.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Att dagligen få arbeta med att lyssna in olika branscher och företags utmaningar, när det gäller kompetens och bemanning, och utifrån detta kunna bidra med anpassade utbildningsinsatser gör att man verkligen känner att man bidrar till utvecklingen av svenskt näringsliv på många plan. Det är en stor personlig drivkraft för mig. Att vi dessutom kraftigt ökar konkurrenskraften hos tusental individer känns extra bra.

Vad gör ni på Nackademin?
– Nackademin är ett utbildningsföretag som driver yrkeshögskole- och utbildningar anpassade för företag. I dag erbjuder vi över 30 olika utbildningar inom områden som bygg, IT, kommunikation, Elteknik, vård, design och pedagogik. Vi har funnits i över 20 år och har över 10 000 ”Nackademister” ute i svenskt näringsliv. Sedan några år tillbaka driver vi också företagsanpassade utbildningsinsatser som är kopplade till specifika kompetenser. Exempel på dessa kan vara kurser inom Agilt ledarskap, Testautomation, Tillgänglig UX och Datadriven marknadsföring. Det gemensamma för alla våra utbildningar/kurser är att de alla bidrar till att öka kompetensen i områden där det för tillfället råder stor kompetensbrist.

Varför är auktorisationen viktig för Nackademin?
– För oss är kvaliteten i det vi levererar extremt viktigt. Genom våra yrkeshögskoleutbildningar granskas vi kontinuerligt av Myndigheten för yrkeshögskolan, vilket vi ger våra studenter en kvalitetsgaranti. Genom denna auktorisation får vi ytterligare en kvalitetsstämpel och ger samtidigt en tydlig bild till alla övriga kursdeltagare om vad de kan förvänta sig när de läser en kurs hos oss på Nackademin, det vill säga en högkvalitativ utbildning/kurs i områden där det råder stor kompetensbrist.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Covid-pandemin har verkligen inneburit många utmaningar för flera olika branscher. Inte minst för utbildningsbranschen. Jag är övertygad om de omfattande digitala distansupplägg som vuxit extremt mycket under denna period är här för att stanna. Självklart kommer vi att bedriva utbildning på plats också, men vår erfarenhet visar att väldigt många uppskattar den flexibilitet som de digitala undervisningen medför. Vi ser också en trend i att yrkesverksamma har allt större behov av up-skill/re-skill sina kompetenser med hjälp av kortare och väldigt nischade utbildningsinsatser. Att kunna gå från ett yrke till ett annat med stöd av riktade insatser blir allt viktigare i takt med en ökad automatisering och digitalisering. För oss i utbildningsbranschen är det alltså centralt att kunna tillhandahålla dessa specifika, flexibla och anpassade utbildningsinsatser som tar människor från en yrkesroll till en annan, utan allt för stor inverkan på hens vardagliga livssituation.