Hoppa till innehåll

Mats Engström, IHM Business School

”Vi på IHM Business School tror att våra deltagare och uppdragsgivare känner en trygghet i att en tredje part granskar hur vi lägger upp våra program och hur verksamheten genomförs och utvecklas. Genom auktorisationen kan deltagare och uppdragsgivare lita på att våra program levererar de läranderesultat som utlovas”. Det säger Mats Engström, strategisk utvecklingschef på IHM Business School.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är ursprungligen civilekonom och har jobbat inom utbildningsbranschen i 30 år. Här på IHM har jag arbetat med våra strategifrågor och vårt utbildningsutbud, hur vi ska förhålla oss till marknadens utveckling och på vilka sätt vi väljer att inrikta vår verksamhet.

Vad är drivkraften i ditt arbete?

– Jag drivs av att se människor utvecklas och växa. Inom utbildningsbranschen får man följa deltagarna nära under en längre tid, på så vis får man också väldigt konkret återkoppling om huruvida utbildningsupplägget är användbart för deltagaren i fråga. Det gör att även jag själv och verksamheten ständigt utvecklas, vilket är väldigt stimulerande.

– Inom IHM arbetar vi i princip med alla typer av företag inom svenskt näringsliv, från Volvo till Kalle Karlssons verkstad och det gör att vi får möta en stor variation av utmaningar, vilket gör det hela extra spännande.

Vad gör ni på IHM Business School?

– IHM Business School bedriver affärsorienterad managementutbildning inom fyra ämnesdomäner – marknadsföring, ekonomi, organisation och ledarskap. Inom dessa ämnen utbildar vi inom Yrkeshögskolan, arrangerar företagsanpassade program och har öppen programverksamhet för yrkesverksamma deltagare på högskolenivå. Vi var bland de första med denna typ av affärsutbildning eftersom vi startade redan på 60-talet. I dag har vi fått erkännandet för att våra utbildningar når läranderesultat på SeQF 6-nivå, det vill säga motsvarande kandidatnivå i det författningsreglerade universitets- och högskolesystemet. Vi är stolta över att vara den enda privat affärsskolan i Sverige som tagit det klivet på egna meriter.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?

– För oss är det väldigt viktigt att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten utifrån olika instanser, det vill säga att bygga upp metoder och principer som gör att vi konstant ligger i framkant både vad gäller pedagogiskt format och innehåll. Vi tror att våra deltagare och uppdragsgivare känner en trygghet i att en tredje part granskar hur vi lägger upp våra program och hur verksamheten genomförs och utvecklas. Deltagare och uppdragsgivare ska kunna lita på att våra program levererar de läranderesultat som utlovas.

Hur tänker du om framtiden för branschen?

– Om man tittar på samhällsutveckling och hur snabbt den rör sig så ser man att kompetensutveckling är viktigare än någonsin. Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Strukturer förändras, kulturer förändras och yrkesroller förändras. Sammantaget gör det här att kompetensutveckling blir centralt för de flesta organisationer och individer, det innebär också att utbildning inte bara är något man gör i inledningen av sin karriär utan under hela sitt yrkesliv – det är verkligen livslångt lärande som står i fokus i dag.