Hoppa till innehåll

Birgitta Fitzpatrick, ALEA Kompetens

”Vi på ALEA Kompetens vill visa att vi tar våra uppdrag på fullt allvar. Därför är Utbildningsföretagens auktorisation viktig”. Det säger Birgitta Fitzpatrick, skolchef på ALEA Kompetenshöjning AB.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har varit yrkesverksam inom vuxenutbildningsbranschen i ca 25 år med start som studiecirkelledare i engelska till rollen som skolchef för ALEA. Jag arbetar framför allt på uppdrag av Arbetsförmedlingen och kommuner.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Min drivkraft är att känna stolthet över att vi levererar det vi lovar.

Vad gör ni på Alea?
– Vi arbetar framförallt på uppdrag av Arbetsförmedlingen och kommuner med olika utbildningsinsatser och inom kommunal vuxenutbildning.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Vi vill visa att vi tar våra uppdrag på fullt allvar.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Vi lever i en tid där livslångt lärande är viktigt och alltfler människor byter yrkesinriktningar flera gånger under sitt yrkesverksamma liv. Därför behövs vuxenutbildning!