Hoppa till innehåll

Vad har du för bakgrund?
– Jag har varit yrkesverksam inom vuxenutbildningsbranschen i ca 25 år med start som studiecirkelledare i engelska till rollen som skolchef för ALEA. Jag arbetar framför allt på uppdrag av Arbetsförmedlingen och kommuner.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Min drivkraft är att känna stolthet över att vi levererar det vi lovar.

Vad gör ni på Alea?
– Vi arbetar framförallt på uppdrag av Arbetsförmedlingen och kommuner med olika utbildningsinsatser och inom kommunal vuxenutbildning.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Vi vill visa att vi tar våra uppdrag på fullt allvar.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Vi lever i en tid där livslångt lärande är viktigt och alltfler människor byter yrkesinriktningar flera gånger under sitt yrkesverksamma liv. Därför behövs vuxenutbildning!