Hoppa till innehåll

Anna Furuhäll, Framfot

”Framfot skapar verklig förändring hos våra deltagare genom upplevelsebaserad träning. För oss fungerar auktorisationen som en kvalitetssäkring. Kunderna ser att vi uppfyller höga krav på våra utbildningstjänster”, säger Anna Furuhäll, VD för det auktoriserade utbildningsföretaget Framfot företagsutbildning.

Vad har du för bakgrund?
– Sedan 2012 är jag VD på Framfot. Innan dess arbetade jag som personalchef här. Tidigare har jag jobbat med försäljning, kundservice och kvalitetsarbete inom fastighets-, säkerhets-, rese- samt hotellbranschen. Jag är också terapeut med inriktning på KBT.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Jag vill hjälpa människor att nå sin fulla potential. Jag vill att de ska hitta modet att utvecklas med rätt stöd omkring sig.

Vad gör ni på Framfot?
– Vår förståelse för det svenska arbetslivet är det som skiljer oss från många andra.

– Med upplevelsebaserad inlärning och praktisk träning får vi till verklig förändring i deltagarnas vardag. Vi tror inte på konceptutbildning enligt standardiserade mallar. Vi tror på praktisk och behovsanpassad utbildning, grundad i goda analyser av svenska arbetsplatser och medarbetares beteenden och attityder. En pedagogik som gör deltagarnas yrkesroller både mer begripliga och roliga.

– Utmärkande för Framfot är också att vi har fast anställda utbildare med lång erfarenhet, goda ämneskunskaper, praktisk yrkeserfarenhet inom utbildningsområdet samt erfarenhet från ledande positioner inom olika branscher.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Auktorisationen fungerar som en kvalitetssäkring av oss som företag då en extern part ser till att vi uppfyller höga krav på våra utbildningstjänster. Vi hoppas även att auktorisationen kommer att hjälpa kunden att fatta beslut när det gäller att välja samarbetspartner.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Jag tror att företag i större utsträckning kommer att välja alternativ som verkligen ger en förändring på medarbetares beteenden och attityder. Att blanda olika plattformar för inlärning kommer också att bli viktigare. Kunderna kommer att vara mer noggranna när de väljer samarbetspartners för utbildning, och där kommer Almega utbildningsföretagens auktorisation att ha en större betydelse för att säkerställa att utbildningsföretag uppnår kvalitetskraven.