Anders Uddfors

Suppelant i styrelsen för Utbildningsföretagen
Lernia

Anders Uddfors är VD för Lernia och suppleant i styrelsen för Utbildningsföretagen.

Epost: anders.uddfors@lernia.se
Ort: Stockholm