Hoppa till innehåll

Vad har du för bakgrund?
– Jag uppvuxen i Norrland och har jobbat på NTI-skolan sedan 2005. Jag läste gymnasielärarutbildningen vid Umeå Universitet med den spännande ämneskombinationen matematik och engelska. En person med lite blandande intressen, kanske man kan säga. Jag har också i många år engagerat mig i barn- och ungdomsverksamheter kopplat till dans, något som jag själv både utfört och undervisat i.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Att få vara en del av att utveckla människor. Jag drivs nog i grund och botten av att se saker förbättras, om det så är en individ, en grupp eller en hel verksamhet.

Vad gör ni på NTI-skolan?
– NTI-skolan är en digital skola som vill göra individanpassad utbildning tillgänglig för alla. Vi bedriver lärarledd vuxenutbildning på distans med kurser på gymnasial och grundläggande nivå och har även hela kurspaket som leder till ett yrke. Vi undervisar även i SFI, svenska för invandrare, på distans. Över 75 000 kursdeltagare studerar årligen på NTI-skolan.

Hur arbetar ni?
– Genom att specialisera oss inom distansutbildning vill vi möjliggöra utbildning för alla genom hela livet, oberoende av tid, rum och livssituation. Vår strävan är att hela tiden ligga i framkant i den digitala utvecklingen inom utbildning, och kontinuerligt hitta innovativa, smarta lösningar för att ännu bättre stötta våra elever i att nå sina mål.

– Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö, ett kvalitetsintyg som förpliktigar men också motiverar oss till att fortsatt kvalitets- och miljösäkra våra processer och tjänster.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Jag tycker att NTI-skolans värderingar fint förenas med Utbildningsföretagens vision och verksamhetsidé. För NTI-skolan är auktorisationen en viktig intern markör på att vi håller en god kvalitet i den verksamhet vi bedriver. Kvalitet är en ledstjärna inom organisationen och genom auktorisationen har vi fått bekräftat att våra kvalitetsprocesser håller en hög nivå.

– Auktorisationen signalerar även mot elever, bransch om omvärld att kvalitet i utbildningen är något NTI-skolan prioriterar och lyckas väl med.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Vuxenutbildningen i Sverige är viktig för Sverige. Jag tror att vi har en tid framför oss som fortsatt ställer krav på att man som vuxen ska kunna utbilda sig, utvecklas och finna nya vägar i livet och därför är det viktigt att vi som jobbar i branschen behöver hålla hög kvalitet och följa med i utvecklingen.