Hoppa till innehåll
Foto: Liza Simonsson

Stefan Haglund – Företagsuniversitet

”Självfallet är auktorisationen en nödvändig stämpel att kunna visa upp, inte minst i samband med upphandlingar. Dessutom är arbetet med auktorisationen nyttigt. Man måste göra en översyn av alla rutiner och skapa ett system för att bibehålla och utveckla kvaliteten man levererar”. Det säger Stefan Haglund, VD på Företagsuniversitetet och ledamot av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd.

Kan du berätta lite om ditt arbete?
– Att leda en verksamhet som Företagsuniversitetet innebär att man ständigt lär sig nya saker om våra målgrupper. Varje dag tar vi emot chefer och medarbetare från hela landet som kommer till oss för att framtidssäkra sin kompetens.

Hur arbetar ni på Företagsuniversitetet?

– Vi arbetar mycket specifikt mot ett antal yrkesroller och funktioner i företagen och vår uppgift är att följa varje yrkesrolls utveckling och ge kompetens för de ny utmaningar som uppstår i rollen.

Varför är auktorisationen viktig?
– Jag har varit verksam i utbildningsbranschen ganska länge och anser att svenska utbildningsföretag generellt alltid har levererat god kvalitet. Den auktorisation som Almega Utbildningsföretagen genomför sedan några år tillbaka har dock tillfört något nytt till branschen: det räcker inte längre att bara leverera god kvalitet, den nya auktorisationen kräver att man också kan visa på struktur och systematik i kvalitetsarbetet.

Varför ska ett utbildningsföretag ansöka om kvalitetsauktorisation?
– Självfallet är det en nödvändig stämpel att kunna visa upp, inte minst i samband med upphandlingar. Själva arbetet med auktorisationen är också nyttigt för ett utbildningsföretag: det innebär en översyn av alla rutiner och att man förutom den goda kvalitet man levererar också skapar ett system för att bibehålla och utveckla den.

Vad önskar du händer i utbildningsbranschen under 2021?
– Jag önskar att alla de som inte fått, vågat eller kunnat delta i en utbildning på plats får möjlighet att göra det under 2021. Lika starkt önskar jag att alla som inte velat eller vågat pröva en digital utbildning gör det. Båda formaten är bra!