Hoppa till innehåll

Marcus Lindh – Distansinstitutet

”På Distansinstitutet kan du studera var du vill i världen, när det passar dig och i den takt du väljer. Utbildningsföretagens auktorisation är ett bevis för att vi tar kvalitetsarbetet på största allvar och att våra utbildningar behövs på arbetsmarknaden”. Det säger Marcus Lindh, VD och grundare av det auktoriserade utbildningsföretaget Distansinstitutet.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är inne på mitt elfte år i utbildningsbranschen. Innan jag startade Distansinstitutet var jag VD på Studentum.se som är en marknadsföringskanal för eftergymnasiala utbildare. Där fick jag en djup inblick i hur utbildningsaktörer tänker och agerar.

– De flesta distansutbildningar som erbjuds  är inte anpassade för den moderna utbildningsdeltagaren. Med krångliga ansökningsprocesser, obligatoriska klassrumsträffar, analoga inlärningsmetoder och fasta deadlines ges inte den friheten och flexibiliteten till deltagarna som efterfrågas. Där och då föddes idén till Distansinstitutet.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Min drivkraft är att så många som möjligt som är intresserade av att studera i vuxen ålder ska se att det finns alternativ till CSN-lån, tjänstledighet och därmed inkomstbortfall samt att vara tvungen att förhålla sig till fasta tider och platser för sina studier.

– På Distansinstitutet studerar var du vill i världen, när det passar dig bäst och i den takt du själv väljer. Detta gör att du kan arbeta fulltid vid sidan av dina studier och endast studera när du känner dig mottaglig för nya kunskaper.

Vad gör ni på Distansinstitutet?
– Distansinstitutet erbjuder populära distansutbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens rådande behov av kompetens. Utbildningarna riktas både till privatpersoner som vill utvecklas inom sitt befintliga jobb, söka ett nytt jobb, starta egen verksamhet men också till företag, kommuner samt andra organisationer som behöver en flexibel kompetensutveckling till sina medarbetare utan frånvaro från jobbet.

Varför är auktorisationen viktig för Distansinstitutet?
– Auktorisationen är ett bevis för våra deltagare att Distansinstitutet tar kvalitetsarbetet på största allvar samt att våra utbildningar tas väl emot på arbetsmarknaden.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– I dessa Covid-tider så är ju kompetensutveckling viktigare än någonsin med massvarsel och uppsägningar på tapeten. Oavsett utvecklingen i samhället på sikt både ekonomiskt och politiskt så är utbildning en viktig del av varje samhälles ryggrad.