Vivica Ekedal – Montico

– Det är en sak att bli certifierad, en annan att fortsätta att ständigt driva kvalitetsarbete. Vi på Montico arbetar för att ständigt uppfylla kvalitetskraven. Det säger Vivica Ekedal som är affärsutvecklare och nationell rektor på det auktoriserade utbildningsföretaget Montico.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en lång erfarenhet av utbildning. Jag är utbildad gymnasielärare och har därutöver både personalvetare- och rektorsutbildning. Arbetat med vuxenutbildning i många år i ledande befattningar i flera kommuner och de senaste 3 åren i Montico.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Min drivkraft har alltid varit att utveckla människor och verksamheter och skapa de allra bästa förutsättningarna för lärande. Min övertygelse är att det är väldigt viktigt att ha tydliga mål och uppföljningar i verksamheten, det skapar energi och rätt fokus. Därför är kvalitetsarbetet mycket viktigt. Jag uppskattar att arbeta i ett företag som värdesätter kvalitetsarbete.

Vad gör ni på Montico?
– Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering, utbildning och matchning. I den del som jag arbetar inom driver vi utbildningar på uppdrag av kommuner, arbetsförmedling, yrkeshögskola och företag. Vi har utbildningsverksamheter på åtta orter. Vår största styrka inom Montico är synergieffekterna mellan våra olika verksamhetsdelar.

Varför är auktorisationen viktig för Montico?
– Vi har stort fokus på kvalitet och är sen flera år certifierade i kvalitetsledningssystemet ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Att dessutom bli auktoriserade av Utbildningsföretagen en är en viktig del i vårt arbete med kvalitet och ständiga förbättringar. Det är en sak att bli certifierad, en annan att fortsätta driva kvalitetsarbete och Montico arbetar ständigt för att uppfylla kraven.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Det finns ett stort behov av kompetensutveckling och utbildning framöver och vi vill fortsätt arbeta för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att driva utbildningar som ger värde för både individ, företag och samhälle. För den enskilde handlar det om att stärka dennes ställning på arbetsmarknaden via kompetens, för företagen handlar det om att skapa bättre möjligheter att driva sina affärer och verksamheter framåt med kvalificerade medarbetare.