Peter Wilcke – NTI-skolan

– Vi på NTI-skolan vill genom digitala utbildningar öppna möjligheten till studier för alla, oberoende av tid, rum och livssituation. Auktorisationen skickar en signal till elever, bransch och omvärld om att kvalitet i utbildningen är något vi prioriterar och lyckas väl med. Det säger Peter Wilcke som är verksamhetschef på NTI-skolan.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en relativt lång erfarenhet från förlagsbranschen. Där arbetade jag under många år med läromedelsutveckling på olika läromedelsförlag, men även fack- och skönlitteratur på allmänutgivande förlag. Digitaliseringsfrågor har alltid funnits med som en röd tråd och har under senare år fått allt mer fokus.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Utveckling. En verksamhet har alltid behov av olika åtgärder för att kunna prestera och utvecklas så bra som möjligt. Människor behöver utveckling för att kunna prestera och bidra på bästa sätt. Mitt intresse och drivkraft är att försöka få både människor och verksamheten att utvecklas så bra som möjligt.

Vad gör ni på Nackademin?
– NTI-skolan är en digital skola som vill göra individanpassad utbildning tillgänglig för alla. Vi bedriver lärarledd vuxenutbildning på distans med kurser på gymnasial och grundläggande nivå och har även hela kurspaket som leder till ett yrke. Vi undervisar även i SFI, svenska för invandrare, på distans. Över 75 000 kursdeltagare studerar årligen på NTI-skolan.

– Genom att specialisera oss inom distansutbildning vill vi möjliggöra utbildning för alla genom hela livet, oberoende av tid, rum och livssituation. Vår strävan är att hela tiden ligga i framkant i den digitala utvecklingen inom utbildning, och kontinuerligt hitta innovativa, smarta lösningar för att ännu bättre stötta våra elever i att nå sina mål.

– Vi är sedan ett år tillbaka ISO-certifierade inom kvalitet och miljö, ett kvalitetsintyg som förpliktigar men också motiverar oss till att fortsatt kvalitets- och miljösäkra våra processer och tjänster.

Varför är auktorisationen viktig för NTI-skolan?
– För NTI-skolan är auktorisationen en viktig intern markör på att vi håller en god kvalitet i den verksamhet vi bedriver. Kvalitet är en ledstjärna inom organisationen och genom auktorisationen har vi fått bekräftat att våra kvalitetsprocesser håller en hög nivå.

– Auktorisationen signalerar även mot elever, bransch om omvärld att kvalitet i utbildningen är något NTI-skolan prioriterar och lyckas väl med.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Vuxenutbildningen kommer fortsatt spela en viktig roll för att människor ska komma vidare i till nya mål i livet. Allt fler kommer de närmsta åren söka sig till de olika alternativ på utbildningar som återfinns inom Vuxenutbildningen.

– Coronapandemin har satt fart på digitaliseringen av utbildning generellt och det som hade varit omöjligt att tänka sig för lite drygt sex månader sedan är nu vardagsmat för lärare och elever. Jag tror att vi kommer se nya digitala lösningar växa fram samtidigt som arbetssätten och rutiner kommer att förändras och anpassas till nya smarta lösningar, t ex med mindre administration för lärare och mer fokus på elever och lärande.