Hoppa till innehåll

Maja von Stedingk Wigren – Consensus

Consensus är noga med detaljerna och vi vill alltid överträffa förväntningar. Auktorisationen ger oss själva, våra kunder och våra studerande bevis på att vi håller hög kvalitet”. Det säger Maja von Stedingk Wigren som är utbildningschef på det auktoriserade utbildningsföretaget Consensus.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har alltid jobbat med mina två stora intresseområden: utbildning och kommunikation. Jag är utbildad lärare och har lång undervisningserfarenhet från framför allt universitet, men också riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Jag jobbar gärna strategiskt och har hållit på mycket med kurs- och programutveckling, men har också jobbat med marknadsföring och kommunikation. Nu leder jag Consensus Academy vilket är vår utbildningsavdelning som både jobbar med företags- och yrkeshögskoleutbildningar.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Att skapa utbildningar och lärsituationer som ger förutsättningar för förändring. Jag är fascinerad av lärande och människors förmåga till utveckling genom att få nya kunskaper, eller nya perspektiv på sådant vi redan visste. Jag tror också stenhårt på utbildning som en av de viktigaste delarna i att ta både verksamheter och samhället framåt. Att få driva utbildningsdesign och matcha modern, relevant och i viss mån utmanande kunskap mot utbildningsdeltagare som i sin tur tar kunskaperna vidare och kan göra ett bättre jobb, växa som individer och bidra ännu mer till organisationers och samhällets utveckling – det känns grymt!

Vad gör ni på Consensus?
– Consensus jobbar med kompetensförsörjning genom utbildning, rekrytering och konsultstöd. I vår academy jobbar vi med företagsutbildningar, både öppna och skräddarsydda, inom framför allt ledarskap och teknik. Våra ledarskapsutbildningar sträcker sig över alla nivåer – från teamledare och nya chefer till erfarna chefer och ledningsgrupper. Dessutom driver vi två yrkeshögskoleutbildningar varav en på distans.

Varför är auktorisationen viktig för Consensus?
– Consensus är noga med detaljerna och vill alltid överträffa förväntningar. Auktorisationen ger oss själva, våra kunder (potentiella och befintliga) och våra studerande bevis på att vi håller den kvalitet vi vill. Vårt kvalitetsarbete pågår hela tiden och det känns väldigt bra att ingå i den skara av verksamheter som uppfyller Almegas höga krav på en utbildningsverksamhet. Den som utbildar sig investerar tid och engagemang och har rätt att förvänta sig en professionell och kunnig utbildningsanordnare, vilket auktorisationen bevisar att vi är.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Oavsett samhällsutvecklingen kommer utbildning alltid att behövas, både på grundnivå och som vidareutveckling. För att hålla sig framme och fortsätta vara relevant som utbildningsanordnare tror jag det är viktigt att utveckla både innehåll och form för utbildningarna.

– Hållbarhet behöver bli ett ledord. Det bör ingå i så gott som alla utbildningar för att förändra människors beteenden och göra medvetna val kring hållbarhet gällande t. ex. klimatpåverkan, ledarskap och relationer. I våra utföranden behöver vi som utbildningsanordnare också tänka aktivt på utbildningarnas påverkan på vår omvärld genom att ta hänsyn till sådant som platsbundet/digitalt, resor, utbildningsmaterial, lokaler, leverantörer och så vidare. Jag tror på samarbeten och att vi i utbildningsbranschen framöver behöver hitta nya samarbetspartners och -former för att uppnå våra hållbarhetsmål, något som är en förutsättning för att på olika sätt bidra till en hållbar framtid.