Hoppa till innehåll

Marja Giheden och Per Pettersson – Astar

”Auktorisationen är ett bevis på det intensiva arbete Astar har lagt på kvalitetsfrågorna. För att klara coronakrisen måste det finnas utbildningsaktörer med god kvalitet de kommande åren. Den utmaningen står vi redo för”. Det säger Marja Giheden och Per Pettersson som båda är resultatområdeschefer inom det auktoriserade utbildningsföretaget Astar.

Vad har ni för bakgrunder?
– Jag är utbildad till lärare i svenska och historia. Tidigare har jag arbetat kommunal rektor för upphandlad utbildning och som gymnasierektor, säger Per Pettersson.

– Jag har lång erfarenhet inom service och bemötande. Bland annat som egen företagare och utbildare, projektledare, rektor och regionchef inom Astar, säger Marja Giheden.

Vilka drivkrafter har ni i ert arbete?
– Att leda med utgångspunkt i Astars värdeord: mod, kraft och passion med hjärta, säger Marja Giheden.

– Det gäller att även när det är tufft och vinden blåser, så som varit fallet för många leverantörer under 2019, alltid komma ihåg hjärtat. Vi arbetar med och genom människor och därför måste det mänskliga, hjärtat, alltid vara den största delen av bilden. Modet är att våga göra det vi tror på, kraften att driva igenom det, t ex till att få en auktorisation, och passionen att se såväl elever som medarbetare växa, säger Per Pettersson.

Vad gör ni på Astar?
– Astar är ett av Sveriges större leverantörer inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Vi arbetet verklighetsnära och med individen i centrum för att stötta människor i sin utveckling från en punkt i sina liv till en ny. Vårt huvudmål är där att skapa förutsättningar för människor till anställning eller vidareutbildning. I detta arbete är värdskapet vår kärna, säger Marja Giheden.

– Vi arbetar med med och genom människor och då är det goda värdskapet ovärderligt när det kommer till att skapa goda relationer och goda förutsättningar, säger Per Pettersson.

Varför är auktorisationen viktig för Astar?
– Auktorisationen är ett bevis på det goda arbete vi gör. Astar har under några år arbetat intensivt med vårt kvalitetsarbete och i allt större grad fått goda vitsord från kunder, t.ex. kommuner och Arbetsförmedlingen, som en effekt av detta. Med Almegas auktorisation kan vi sätta en ram och stämpel för detta. Vi är oerhört stolta att vi står här i dag, säger Marja Giheden.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Det har varit en omvälvande tid för branschen. Först den extrema högkonjunkturen och det faktum att 2019 var ett tufft år, många gånger med mycket få anvisningar och minskande sökantal. Vi tog oss igenom det med bibehållen kvalitet, men strax därefter slog Corona till, säger Per Pettersson.

– Nu har vi gått igenom en kaotisk vår, även den med bibehållen och många gånger utvecklad kvalitet, och känner att vi står starka inför hösten. Det troligaste är att vi ser ett ökat behov av utbildningsleverantörer med god kvalitet de kommande åren och den utmaningen är något Astar står väl rustade för att ta sig an, säger Marja Giheden.