Hoppa till innehåll

Anders Carlson, Newton

”För Newton är utveckling och kvalitet ledstjärnor. I allt vi gör. Vi strävar efter kundnöjdhet på alla plan. Auktorisationen och dess process visar att vi är på rätt väg och att vi uppfyller de högt ställda kraven för att bli godkända”. Det säger Anders Carlson, VD på det auktoriserade utbildningsföretaget Newton kompetensutveckling.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är utbildad civilekonom och officer inom Amfibiekåren. Innan jag grundade Newton 1993 fick jag värdefulla erfarenheter från arbete och utbildning inom stora företag i och utanför landet, bland andra Volvo och IBM. På Newton har jag som vd under 26 år arbetat med alla delar, varav de viktigaste har varit utveckling av affärsmodeller, organisationen, personalen och tekniker för marknadsföring och försäljning.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Att ständigt utmana framtiden genom utveckling. Inte bara av företaget och dess personal utan framför allt av kunderna, studenterna och leverantörerna. Att känna att man är en del av samhället är också en drivkraft. Sist men inte minst drivs jag av att hela tiden utveckla mig själv och min familj.

Vad gör ni på Newton?
– Vi erbjuder utbildningstjänster inom områdena IT, Samhällsbyggnad och Byggteknik. Vi gör det genom yrkeshögskoleutbildningar, diplomutbildningar och företagsanpassade tjänster. Newton finns i egna lokaler i Stockholm, Malmö och Göteborg.

– Arbetslivets behov i allmänhet och dess rekryteringsbehov i synnerhet är styrmedel för Newton. I augusti har vi 1200 studerande inskrivna varav 1000 inom Yrkeshögskolan.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Att vara auktoriserad betyder att en utomstående och objektiv funktion har granskat sättet på vilket vi jobbar. Den visar inte bara oss själva att vi jobbar med rätt saker på rätt sätt, utan framförallt visar den omgivningen inklusive kunder och studerande att vi har utbildningsbranschens ”körkort” för att processa utbildningstjänster.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Kompetensutveckling har alltid varit en nyckel till framgång för ett samhälle. I dag har vi ett samhälle som utvecklas i en rasande fart. Då blir det än viktigare att kompetensutveckla individer så att de har rätt kunskaper och rätt färdigheter för att klara av att bistå samhället i den utvecklingen.

– Jag spår därför en mycket ljus framtid för branschen och dess utbildningsanordnare. Uppgiften ska fortsatt vara att förstå framtidens behov och genom detta förse individer, företag och samhället med tjänster, utbildningar och verktyg som matchar behovet.