Hoppa till innehåll

Per Häggman, Plushögskolan

”Vi på Plushögskolan ser auktoriseringen som ett kvitto på att vi har ett väl genomarbetat, robust kvalitetssystem för att hålla och utveckla vår verksamhet i rätt riktning. Därtill ser jag såklart att det skapar en stolthet inom bolaget, när vi har en kvalitetsstämpel som bekräftar att vi lever upp till de högt ställda auktorisationskraven”. Det säger Per Häggman, utbildningsdirektör på det auktoriserade utbildningsföretaget Plushögskolan AB.

Vad har du för bakgrund?
– Min erfarenhet från utbildningsbranschen sträcker sig långt tillbaka. Jag har arbetat med utbildning i många år, då främst inom B2B, men även genom olika omgångar inom skolans värld.

– Under många år var jag verksam inom IT-utbildningsföretaget Addskills, först som utbildningschef och senare som VD för bolaget. Efter en fusion med branschkollegorna Cornerstone och Global Knowledge, bytte jag bana och var jag med om ett spännande projekt där nuvarande GD för Skolverket (Peter Fredriksson) ville testa om det gick att dela upp rektorsrollen i två delar, en med ansvar för det pedagogiska och en för det organisatoriska och ”icke pedagogiska”. Det här var en mycket spännande idé som jag tror att fler skolor och kommuner bör testa för att öka kvaliteten inom förskola, grundskola och gymnasium.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?

– Jag finner en stor drivkraft i det faktum att min verksamhet är med och bidrar till att människor får en möjlighet att förverkliga sina yrkesdrömmar. Lika mycket brinner jag för att näringslivet ska få tillgång till den kompetens de behöver för att bli framgångsrika. Det jag går till jobbet för varje morgon är att jag tillsammans med mina kollegor hela tiden ska förbättra oss så att våra utbildningar överträffar de förvätningar som företagen och de studerade har på oss.

Vad gör ni på Plushögskolan?

– Plushögskolan finns på totalt 14 orter runt om i Sverige och är en av landets största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. All utbildning erbjuds under flaggen av våra tre branschstarka varumärken Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan. Där finns företagsutbildningar, skräddarsydda utbildningskoncept och yrkeshögskoleutbildningar.

Varför är auktorisationen viktigt för ditt företag?

– Hög kvalitet är nyckeln till framgång och för att lyckas hålla hög kvalitet behövs också ett välfungerande kvalitetssystem. Det är något vi på Plushögskolan byggt upp och utvecklat under många år. Därför ser vi auktoriseringen som ett kvitto på att vi har ett väl genomarbetat, robust kvalitetssystem för att hålla och utveckla vår verksamhet i rätt riktning. Därtill ser jag såklart att det skapar en stolthet inom bolaget, när vi har en kvalitetsstämpel som bekräftar att vi lever upp till de högt ställda auktorisationskraven.

Hur tänker du om framtiden för branschen?

– Utbildningsbranschen är under förändring, det blir en allt mer digitaliserad värld med ökade förväntningar på flexibla lösningar. Vi lever i en värld där de flesta kommer att byta både jobb och yrkesinriktning flera gånger under sin livstid. Det faktumet ställer nya krav på oss som utbildningsanordnare att vara proaktiva och finna lösningar strax innan det finns ett skriande behov, så att vi inte tappar fart och blir inaktuella i vår lärande. Utbildning är utveckling, oavsett när i tiden du införskaffar det, därför måste vi anordnare andas utveckling i varje liten detalj!