Hoppa till innehåll

Johan McCarthy – FEI

”FEI vill erbjuda träffsäkra leveranser och överträffa kundernas förväntningar. Därför har vi ständigt fokus på vårt kvalitetssäkringsarbete. Auktorisationen bekräftar detta och ger samtidigt marknaden en nödvändig karta över seriösa utbildningsföretag”. Det säger Johan McCarthy, utbildningschef på det auktoriserade utbildningsföretaget FEI.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är civilekonom och har haft olika befattningar i olika branscher, och som alltid haft ett genuint intresse för lärandeprocessen, pedagogik och att arbeta med människor och deras utveckling. Detta ledde mig till FEI, där jag nu varit verksam i snart 14 år.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Som utbildningschef har jag fullt fokus på högsta möjliga kvalitet och innehåll i våra utbildningar, samt utveckling av dessa.

– Min drivkraft är att ständigt försöka bidra och entusiasmera alla i vårt team att leverera så att förväntningar inte bara infrias, utan även överträffas. Det är en förmån att kunna ge kursdeltagare i karriären den här möjligheten och följa den resa denne gör. Jag drivs också av att både förvalta och utveckla varumärket FEI.

Vad gör ni på FEI?
– Sedan 1888 har vi erbjudit utbildning för människor i karriären. I dag har vi ett omfattande utbildningsutbud i företagsekonomi inom fyra olika affärsområden:
• Professionsinriktade företagskurser
• Svenska akademiska kurser som ger högskolepoäng
• Utbildningar som ger engelsk examen, t. ex. MBA
• Yrkeshögskola

– Våra lärare är handplockade och är väl insatta i vår pedagogiska modell. Modellen integreras mer och mer med distansutbildningskonceptet FEI FLEX. Till vardags är de specialister inom sina yrkesområden eller har forskningsbakgrund.

– Vi ägs av en ideell förening, vilket borgar för ett långsiktigt och ansvarstagande ägande.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Auktorisationen har gett oss ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med kvalitetsfrågor. För oss är det mycket viktigt att våra kunder kan lita på att vi levererar med kvalitet och med rätt innehåll i våra utbildningar. Internt ger det oss också ett ytterligare styrmedel.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Tiden för våra kursdeltagare blir mer och mer en bristvara, vilket innebär ett behov av kreativa lösningar kring lärandeprocessen och dess verktyg. Traditionell klassrumsutbildning ersätts av mer integrerade undervisningsmodeller där hänsyn tas till individens egna förutsättningar och dagliga arbete. Digitalisering, robotisering och globalisering kommer omdana branschen och dess utbud.