Hoppa till innehåll

Hanna Julin och Madeleine Dahl, SIPU

”SIPU ska vara det självklara valet av utbildningsleverantör för anställda i offentlig sektor. Auktorisationen innebär en kvalitetsstämpel som visar på att vi arbetar strategiskt och målmedvetet med att kvalitetssäkra vårt utbud. Det ger våra kunder trygghet när de bokar en kurs eller konferens hos oss”. Det säger Hanna Julin och Madeleine Dahl, seniora projektledare vid det auktoriserade utbildningsföretaget SIPU.

Vad har ni för bakgrund?
– Vi arbetar sedan flera år som seniora projektledare på SIPU där Hanna ansvarar för affärsområdena offentlig upphandling och socialt arbete och Madeleine ansvarar för affärsområdet samhällsbyggnad och teknisk förvaltning. I grunden har vi båda masterexamen i statsvetenskap och har arbetat med utbildningsfrågor och kompetenutveckling både i Sverige och internationellt.

Vad är er drivkraft i ert arbete?
– Att hjälpa offentlig sektor att hitta lösningar på utmaningar! En stor del av vårt arbete som projektledare är att analysera aktuella samhällsfrågor och förstå de specifika utmaningar som våra olika målgrupper står inför i sitt arbete. Inför en kurs gör vi djupintervjuer med målgruppen för att säkerställa att kursen verkligen tar upp rätt saker. Det känns otroligt bra när vi följer upp kursen och får höra från våra deltagare att kursen gett dem nya verktyg och lösningar.

Vad arbetar ni på SIPU med?
– SIPU är en ledande utbildningsarrangör för offentlig sektor. Vi har funnits i 40 år och var från början en statlig myndighet med ansvar för kompetensutveckling av statligt anställda. Idag skapar och genomför vi kompetenshöjande insatser i form av kurser, konferenser, webbutbildningar och certifieringsprogram för offentligt anställda.

Varför är auktorisationen viktig för ert företag?
– Vi vill ständigt erbjuda utbildningar som håller genomgående hög kvalitet. Auktorisationen innebär för oss en kvalitetsstämpel som visar på att vi arbetar strategiskt och målmedvetet med att kvalitetssäkra vårt utbud, vilket ger våra kunder en trygghet när de bokar en kurs eller konferens hos oss. Målet är att vara det självklara valet av utbildningsleverantör för anställda i offentlig sektor.

Hur tänker ni om framtiden för branschen?
– Organisationer och individer behöver specialiserade kunskaper för att hantera framtidens samhällsutmaningar och för att konkurrera på en föränderlig arbetsmarknad. Formen för kompetensutveckling kommer säkert att variera mer framöver med fler lösningar för digitala utbildningar som ger möjlighet för fler att effektivt fortbilda sig. Samtidigt kommer värdet av att träffa kollegor från andra verksamheter att bestå. Därför tar SIPU fram allt fler digitala utbildningar och arbetar ständigt för att utveckla nya former av kompetenshöjande insatser.