Hoppa till innehåll

Staffan Windrup – Learning Tree

”Learning Tree vill skapa passion för IT. Våra kunder ska på ett kostnadseffektivt kunna dra nytta av den senaste teknologin för att utveckla innovativa tjänster och applikationer. Auktorisationen visar att vårt interna kvalitetsarbete håller hög nivå. Det är en styrka för branschen och en trygghet för våra kunder att vi vågar sätta standard för kvalitet”. Det säger Staffan Windrup, VD på det auktoriserade utbildningsföretaget Learning Tree.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har med ett entreprenöriellt förhållningssätt utvecklat verksamheter inom IT, fastighet och utbildningsbranschen under hela mitt arbetsliv.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– IT skapar fantastiska möjligheter, men är inte alltid det enklaste att ta till sig eller dra nytta av. Jag vill bidra till att individer och organisationer utvecklas positivt med hjälp av IT och moderna projektmetoder. Att få se individer växa genom ökad kunskap och erfarenhet, större självförtroende och viljan att bidra till andras framgång driver mig.

Vad gör ni på Learning Tree?
– Learning Tree erbjuder en omfattande katalog av kurser och flexibla lärformer – allt från klassrum, online till självstudier för att ge individer möjlighet att anpassa lärandet till det som passar dem bäst.

– Vi har ett ekosystem av utbildningstjänster för att våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna dra nytta den senaste teknologin, skapa säkra system och utveckla nya tjänster och applikationer med moderna, agila metoder.

– Vi tillhandahåller också ett antal verktyg och modeller för hur företag och organisationer kan utveckla individer och team för att bättre stödja uppdragsgivarens verksamhet. Våra lärare är alla utvalda för deras unika kunskaper och förmåga att delge kunskap och erfarenheter och inspirera deltagarna.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?

– Auktorisationen är ytterligare en bevis på att vårt interna kvalitetsarbete håller hög standard och att vi jobbar med rätt fokus på uppföljning och åtgärder. Det är en styrka för vår bransch att vi vågar sätta standards för kvalitet på det vi gör för våra kunder. Det ger en trygghet till våra uppdragsgivare att de vet att vi har nödvändiga rutiner på plats, idag och imorgon och att auktorisationen görs med externa experter.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Gamla, etablerade sätt att genomföra utbildning passar inte alla. Unga, professionella medarbetare kräver i dag mer individinriktat lärande som skall fungera integrerat med det dagliga arbetet. Det ställer krav på innovation i genomförande av utbildningar och individualisering samtidigt som utvecklingen av ny teknologi går allt snabbare. Dessutom lever vi i en global miljö med influenser från många länder och kulturer. Krav på vidareutbildning och kompetensväxling ökar ständigt, så branschen måste vara ännu mer innovativ för att möta dessa utmaningar.