Hoppa till innehåll

Runo Lundström, Medieinstitutet

”Utbildning handlar om att kombinera behoven hos företagen med människor som vill utvecklas. Auktorisationen är ett kvitto på att vår modell fungerar – en kvalitetsgaranti för våra studerande, kunder och lärare”. Det säger Runo Lundström, VD för det auktoriserade utbildningsföretaget Medieinstitutet.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är utbildad civilekonom med internationell inriktning. Därefter har jag arbetat med marknadsföring och försäljning, bland annat som affärsutvecklare på ALMI Företagspartner AB. De senaste 19 åren har jag arbetat med utbildning och som VD på Medieinstitutet.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Jag har tagit med mig erfarenheten av affärsutveckling från min tidigare bakgrund. Att arbeta med affärsutveckling handlar nästan enbart om människor, deras drivkrafter, vilja till utveckling och hur man kan bidra med coachning.

– Utbildning handlar om att kombinera behoven hos företagen med människor som vill utvecklas vilket är oerhört intressant. Lyckas vi med det så utvecklas även vi som företag och individer. En slags win-win-win!

Vad gör ni på Medieinstitutet?
– Vi arbetar främst med YH-utbildningar, men även med en del uppdragsutbildning och privata kurser.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Auktorisationen är ett kvitto på att vår modell fungerar och en kvalitetssäkring gentemot våra studerande, våra kundföretag, MYH, lärare, leverantörer och andra intressenter.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Ordet elev kommer från det franska verbet s’elever, som betyder att höja sig. Det är något väldigt fint att ständigt höja sig. Det är också viktigt att ständigt utvecklas och att lära sig nytt. Möjligheterna är stora för individer och företag som väljer att höja sig och att utvecklas. Det är centralt och nödvändigt att utvecklas. Behoven av utbildning och utveckling kommer alltid att finnas.

– Vi ser stora möjligheter i att utveckla metoder för lärandet som involverar e-learning på distans, synkront och blended. Att i ännu högre grad involvera arbetslivet och lösa deras behov i samverkan med studerandes ambitioner. Det gör det spännande och roligt att arbeta med utvecklande lärande.