Hoppa till innehåll

Johan Winsborn – Kvaliets- och auktorisationsansvarig

”Kvalitet i och utveckling av utbildning ligger mig varmt om hjärtat. Siktet är inställt på att auktorisera ett stort antal företag under 2019 och ordna en konferens om kvalitet. Men nu närmast är det jul med familjen”, säger Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationsansvarig på Almega Utbildningsföretagen.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är ämneslärare för gymnasiet, men har mest jobbat som utbildningsledare, skolledare och utvecklare. Innan sammanslagningen mellan SAUF och Utbildningsföretagen var jag VD på SAUF. Dessförinnan var jag chef för produkt- och metodutveckling på Lernia i flera år.

Vad handlar ditt arbete egentligen om?
– Till största delen handlar det om att granska inkomna auktorisationer och stötta våra medlemmar så att de på ett objektivt och transparent sätt kan beskriva det fina arbete man gör, så att de därigenom uppnår kvalitetsauktorisation.

Vad är det mest intressanta i ditt arbete?
– Att träffa och besöka medlemsföretagen och få se på riktigt hur det man beskriver i text verkligen går till. Även om jag själv har en bakgrund inom privat utbildning av vuxna är det så mycket som är både lika och olika. Det är kul att se.

Är det något som har förvånat eller överraskat dig när du jobbar med medlemsföretagen?
– Det mest förvånande har varit att även om man är duktig på kvalitet, så har man i bland inte rutiner och/eller processer på plats för att säkerställa en systematik. Många av våra medlemsföretag drivs av ägare, ledare och medarbetare som är oerhört engagerade, vilket i sig är en styrka, men kan bli livsfarligt om man blir för personberoende.

Vilka är branschens främsta utmaningar i dagsläget?
– Tre saker skulle jag säga. För det första att beskriva sitt eget kvalitativa arbete på ett sätt som tydliggör att branschen är svaret på kompetensförsörjningen i landet. För det andra att vi tillsammans kan katalysera detta arbete och påverka beslutsfattare åt rätt håll. För det tredje att lägga grunden för den omvälvning av branschen som digitaliseringen kommer att innebära.

Är det någon fråga som ligger dig speciellt varmt om hjärtat?
– Kvalitet i utbildning och utveckling av utbildning, föga förvånande kanske. Extra kul är det när man ser medlemmar som utifrån ett kvalitativt tänk börjar hitta nya sätt att utveckla sina verksamheter och affärer på. Privat utbildning ska handla om att skapa en tjänst som säljer, inte om att sälja en tjänst.

Vad händer härnäst?
– Vi har siktet på att kvalitetsauktorisera ett stort antal medlemmar under 2019, och i det arbetet planerar vi att ta fram olika typer av stödmaterial, ordna träffar och förhoppningsvis även någon form av konferens på temat.

Vad ska du göra i jul?
– Jag vill gärna kunna säga ”ta det lugnt”, men med två vildar på 2 och 5 år är det inte så troligt. Men hela familjen kommer att fira jul hemma, och barnen är väldigt fokuserade på alla detaljer som hör julen till, så det blir till att plocka fram tomtekostymen och gå ut och handla kvällstidningen på julafton.