Hoppa till innehåll

Helene Lowall – Kompetenslaget

”Våra kunder jobbar med oss för att vi gör deras vardag enklare. Auktorisationen visar för kunderna att vi är en trygg och seriös kompetenshöjande aktör”. Det säger Helene Lowall, verksamhetschef på det auktoriserade utbildningsföretaget Kompetenslaget och ledamot i Utbildningsföretagens styrelse.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har jobbat som chef och ledare i 30 år. Bland annat entreprenör, platschef, regionchef, marknadschef och extern VD. Och i alla sammanhang har medarbetare, kunden och kompetenshöjning varit i fokus.

– Mina år som chef har också bidragit till att jag löpande utbildar mig och utbildar andra i ledarskapets fantastiska värld. I dag jobbar jag som verksamhetschef och senior rekryterare och ledarkonsult på Kompetenslaget.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Det är utveckling av individ och team, att ligga steget före och min egen nyfikenhet att flytta gränser. Att bevisa att det går, även om man inte alltid har rätt förutsättningar. Jag vill att det ska vara enkelt att komma vidare. Om man får chansen att lära sig, klarar man väldigt mycket och om människor växer i sina roller går företagen framåt och överlever.

Vad vill du bidra med till styrelsearbetet?
– Med mångfald på flera plan: geografi, bransch, ålder och erfarenheter. Men också med min erfarenhet inom kompetensförsörjning från allt från handel till basindustrin.

– Jag vill också bidra till vårt strategiska tänk och att vi lever upp till vårt uppdrag och vision inom Almega Utbildningsföretagen.

Vad gör ni på Kompetenslaget?
– Vi är ett kompetensutvecklande företag med utbildning som grund. En trygg HR-partner för våra kunder i norra Sverige med fokus på rekrytering, arbetsmiljö och utbildning.

– I år har vi haft över tusen utbildningsdagar på mer än 40 orter. Våra kunder jobbar med oss för att vi gör deras vardag enklare och lättare att verka i.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– För oss som ännu främst är lokaliserade i norra Sverige känns det viktigt med auktorisationen som stärker vårt varumärke och verksamhet som en trygg och seriös kompetenshöjande leverantör.

– Vi tror att det skapar en nyfikenhet för de kunder som ännu inte känner till oss och en check för de kunder vi redan jobbar med. Dessutom en intern resa i att hela tiden bli ännu bättre. Med auktoriseringen ser vi alltså till att verifiera en hög kvalitet både internt och externt.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Jag är otroligt positiv till vår bransch. Den utvecklingshastighet vi lever i och förväntas leva i gör att vi både nationellt och internationellt kryper allt närmare varandra.

– Våra pricksäkra utbildningsföretag kommer därför att vara oumbärliga även i framtiden och detta genom ett proaktivt tänkande och snabbt agerande i en föränderlig värld. Så då GIG-ekonomin och AI blivit en del av vardagen, kandidatbristen är ett faktum, då har vi som bransch en stor uppgift att fylla.

– Vi är en förutsättning för att företagen ska våga expandera, våga ta in otraditionell arbetskraft och kunna omgruppera sin befintliga.

– Min dröm är att vi i hela Sverige ska vara främst i att snabbt omställa oss utifrån vad omvärlden kräver och att vi också marknadsför att vi är ett land full av rätt kompetens i rätt tid med rätt teknikplattform.