Hoppa till innehåll

Vad har du för bakgrund?
– Jag har under många år arbetat med försäljning av tjänster inom flera olika branscher med fokus på att hjälpa personer till ett arbete. Sedan två år tillbaka arbetar jag inom Intendia Group som affärschef för MedLearn. Det innebär att jag arbetar med såväl utveckling, försäljning, implementering som genomförande av MedLearns utbildningsinsatser. I min roll får jag vara med och bidra till att personer får utveckling och utbildning inom ett för samhället viktigt utbildningsområde.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Att få vara med och bidra till att personer får möjlighet att utvecklas och få ett jobb.

Vad gör ni på MedLearn?
– Vi erbjuder utbildning på olika nivåer inom hälsa, vård och omsorg. Vår pedagogik grundar sig i ett fokus på individanpassning och flexibilitet. Vi finns på flera orter i Sverige. Varje år läser omkring 4 000 elever hos oss på Medlearn för att få den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– MedLearn har kvalitet i fokus. För att få bekräftat och säkerställt att vi arbetar med rätt saker och på rätt sätt ser vi såväl auktorisationen som vår ISO-certifiering som självklara delar i det arbetet. Det är viktigt med ett utifrånperspektiv på det vi gör.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– MedLearn är nischat mot hälsa, vård och omsorg. Här finns ett stort behov av arbetskraft och kompetensutveckling. Det skapar ökad efterfrågan på utbildning, men också utmaningar i att utveckla utbildningsmetoderna för en bredare målgrupp.

– Utbildningsbranschen i stort möter utmaningar och möjligheter framöver. Vi är inne i en period av stark prispress samtidigt som nya utbildningsformer växer fram utifrån nya behov. Att kunna studera utifrån olika förutsättningar är ett exempel och där bidrar bland annat digitaliseringen till en spännande utveckling.

– Förändrings- och utvecklingstakten på arbetsplatserna är ett annat exempel där de som har jobb kommer behöva vidareutbilda sig i allt större utsträckning – det livslånga lärandet tas till en ny dimension.