Hoppa till innehåll

Anders Uddfors, Lernia

”Auktorisationen skapar långsiktigt förbättrad branschetik. Den hjälper också kunderna att välja rätt leverantör eftersom auktorisationen är ett tecken på att bolaget följer viktiga normer”. Det säger Anders Uddfors som i maj 2018 utsågs till VD och koncernchef för Lernia.

Anders Uddfors har en lång erfarenhet av ledarskap inom näringslivet. Tidigare har han bland annat varit affärsområdeschef på Manpower, VD för Lindorff Sverige och koncernchef för översättningsbolaget Semantix. 

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Att utveckla och själv utvecklas samt att via värderingsstyrt ledarskap i kombination med kund och målfokusering nå ett synbart förbättrat resultat.

Sedan september i år är du också suppleant i styrelsen för Almega Utbildningsföretagen. Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
– Jag vill verkar för höjd branschetik och generellt förbättrade förutsättningar för vuxenutbildning

Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom vuxenutbildning och bemanning. Varför är auktorisationen viktig för er?
– Via auktorisation skapar branschen själv ett system som verkar för långsiktigt förbättrad branschetik. I förlängningen kan det även hjälpa upphandlare och elever att välja rätt leverantör då en auktorisation är ett tecken på att bolaget följer ett antal relevanta och viktiga normer.

Du har lång erfarenhet från näringslivet, inte minst bemanningsbranschen. Hur tänker du om framtiden för utbildningsbranschen?
– Vuxenutbildning är och förblir en förutsättning för att Sverige skall utveckla sin konkurrenskraft. Vikten av utbildning ökar ständigt i takt med att våra uppgifter blir mer komplexa och förändringstakten ökar. Detta gör att vi i branschen tillsammans med politiker och myndigheter har en väldigt viktig uppgift att fylla för ett fortsatt starkt och dynamiskt samhälle.