Hoppa till innehåll

Pia Andersson, Astrakan

”Astrakan vill ge människor en äkta möjlighet att byta karriär och göra nya val hela det yrkes­verksamma livet. Utbildningsföretagens auktorisation är en uppmaning till oss att aldrig tappa fokus på vad som är viktigt –  kvaliteten”. Det säger Pia Andersson, VD på Astrakan Strategisk Utbildning.

Vad har du för bakgrund?
– Jag arbetade som konsult och ledare i IT-branschen i många år, fick ett ökande intresse av att utveckla människor och se allas potential och bytte därför bransch till rekrytering och konsultverksamhet inom IT och Engineering. Samma intresse gjorde att jag sedan tog steget in i utbildningsbranschen 2010. Jag tillträdde som VD 2012.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Jag vill ge våra kursdeltagare från näringsliv och förvaltning verktyg och träning för att varje dag fatta bättre beslut. Jag vill göra det genom att hjälpa varje organisation och individ jag möter att utvecklas och nå sina mål.

Vad gör ni på Astrakan?
– Astrakan vill vara med och bidra till Sveriges position som en konkurrenskraftig nation på en global marknad. Vi har levererat utbildningar och föreläsningar sedan 1996. Våra områden är bland annat ledarskap, förändringsledning, verksamhetsutveckling, projektledning med mera.

– Astrakanmetoden är en röd tråd genom alla utbildningar. Metoden är idag den mest etablerade när det gäller processbaserad verksamhetsutveckling i Sverige. Vår process för utbildning bygger på Organizational Behaviour Management, OBM. Pedagogiken återspeglar våra kärnvärden, vetenskapligt förankrad teori illustreras med exempel från verkligheten. Vi säkrar förståelsen genom dialog och debatt. Vi säkrar inlärningen genom praktiska övningar där deltagarna lär av varandras erfarenhet och inspireras att tänka själva.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Kvalitet är otroligt viktigt för Astrakan och vi arbetar ständigt med kvalitetssäkring av våra lärare och förbättringar av våra utbildningar, processer och verktyg. Jag vill att auktorisationen ska bli ett bra stöd för utbildningsbeställare och en uppmaning till oss att aldrig tappa fokus på vad som är viktigt.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Astrakan går en härligt spännande och utmanande framtid till mötes med nya krav och förväntningar på människor och därigenom också oss som utbildningsleverantör som ska möjliggöra att det ständiga lärandet blir verklighet. Jag vill ge människor en äkta möjlighet att byta karriär och göra nya val hela det yrkesverksamma livet.