Hoppa till innehåll

Marie Palmgren, Kompetens­utvecklingsinstitutet (KUI)

”Betydelsen av kunskaper ökar i samhället. Inte minst inom viktiga områden som vård, förskola, skola och omsorg behövs kompetensutveckling. Vi är stolta över att uppfylla de högt ställda kraven för kvalitetsauktorisation”. Det säger Marie Palmgren, verksamhetschef vid Kompetensutvecklingsinstitutet.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en bakgrund som sjuksköterska, lärare och rektor och har arbetat med vuxenutbildning inom vård och omsorg, samt barn och fritid, sedan 1998. 2011 tillträdde jag som verksamhetschef på Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI).

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Att bidra till att ge människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre de möter i sina yrkesroller. Genom kvalitativ och aktuell utbildning på olika nivåer vill jag bidra till Sveriges kompetensförsörjning inom området.

Vad gör ni på KUI?
– Erbjuder utbildningar på olika nivåer inom vård och omsorg, samt förskola, fritid och hälsa. Vi har komvuxavtal med 45 kommuner. Närmare 6000 elever genomförde utbildning hos oss under 2017-2018.

– KUI har fem pågående yrkeshögskoleutbildningar (specialistundersköterska, multisjuka äldre och stödpedagog) och genomför uppdragsutbildningar. Över 170 företag och organisationer är våra kunder. Vi genomför öppna utbildningar samt årligt återkommande rikskonferenser, närmast kvalitet inom förskolan i oktober 2018.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Inom vårt utbildningsområde är det mycket viktigt att erbjuda kvalitativ utbildning. Vi är stolta över att uppfylla de högt ställda krav som Utbildningsföretagen ställer för att erhålla kvalitetsauktorisation.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Betydelsen av kunskap ökar i samhället och jag ser ett stort behov av kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom några av samhällets viktigaste områden – vård, omsorg, förskola, fritid och skola. Vi måste anpassa våra utbildningar efter individens och branschens behov och göra dem attraktiva. Våra utbildningar behövs nu mer än någonsin.