Hoppa till innehåll

Jonas Jegers, Competens

”Competens förändrar människors situation, ger dem framtidstro och en väg in på arbetsmarknaden. För oss är auktorisationen en kvalitetsstämpel. Den tydliggör vårt arbete med att nå så höga resultat som möjligt för varje individ”. Det säger Jonas Jegers, digital pedagogisk chef på Competens och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Vad har du för bakgrund?
– Jag kommer från marknadssidan och jobbade med marknadsföring av utbildningsföretag inom primärt B2B-sektorn. Intresset som väcktes för branschen där har lett vidare till där jag är i dag.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Jag vill verkligen vara med och skapa samhällsnytta genom att hjälpa individer vidare i deras utveckling. Det tenderar i att landa i att utbildning är svaret i många av dessa situationer. Det är häftigt att veta att vi verkligen är med och förändrar människors situation och framtidstro då utbildning är den tydligaste vattendelaren gällande de som står utanför arbetsmarknaden eller inte.

Vad gör ni på Competens?
– Vi hjälper individer att utvecklas genom bland annat sfi och vuxenutbildning. Genom att jobba med dessa utbildningsformer vill vi bidra till att fler personer realiserar sina drömmar.

Varför är auktorisationen viktig för Competens?
– För oss är det viktigt att kunna visa upp den kvalitetsstämpel som det innebär att vara auktoriserade. Det är ett sätt tydliggöra det arbete som är ständigt pågående hos Competens gällande att få så bra resultat som möjligt för varje individ vi får förtroendet att ta hand om.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Vi har en väldigt spännande tid framför oss där nya krav kommer att ställas på utbildningsbranschen gällande var och hur vi möter våra deltagare. Digitaliseringen medför massor av möjligheter i detta och jag tror att vi kommer att se nya, smarta och effektiva lösningar för både individer och organisationer gällande deras kompetensförsörjning.