Hoppa till innehåll

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en ganska brokig bakgrund som visat sig passa bra för den roll jag har i dag. I grunden är jag systemvetare och ekonom med inriktning mot tjänsteföretag. Den första tiden jobbade jag som systemutvecklare men har flera år inom försäljning och projektledning. Jag har varit på Xpectum i fyra år och har dagligen nytta av mina tidigare erfarenheter.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Drivkraften ligger i att fortsätta förse människor med kvalitetsutbildningar och på så sätt hjälpa de att utvecklas och ta sig vidare. Men också i att hela tiden förfina vår pedagogiska modell och förbättra våra utbildningar. Jag mår bra av att skruva och förbättra. Det finns även ett rent affärsmässigt driv som bygger på att utveckla företaget genom att effektivisera vår verksamhet och nå ut till fler kursdeltagare.

Vad gör ni på Xpectum?
– Xpectum erbjuder flexibla distansutbildningar inom ekonomi och juridik. Utbildningarna är helt digitala vilket innebär att studenten kan genomföra sina studier när och var det passar bäst. Varje student har, under hela utbildningen, tillgång till en handledare som stöttar och svarar på frågor. I utbudet finns allt ifrån kortare kurser till längre program som leder till certifiering. Alla utbildningar produceras inhouse med hjälp av expertis utifrån.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– För oss är det extremt viktigt att deltagarna ska få en så bra utbildning som möjligt, kvalitet är a och o. Auktoriseringsprocessen i sig betyder att vi får en genomlysning och att vi får ytterligare riktlinjer att hålla oss till i vårt kvalitetsarbete. Själva auktoriseringen är ett bevis på att vi är på rätt spår och en garanti för våra deltagare.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Innehållet och utbildningsformen kommer kanske att variera men det kommer alltid finnas ett stort behov av utbildning.

– Jag upplever att arbetsmarknaden har större acceptans för alternativa utbildningar, det vill säga sådana som inte räknas in under högskola eller universitet. Nu har man en större insikt i att det går att införskaffa rätt kompetens på annat håll. Kraven på ökad flexibilitet och i viss mån behovet av personalisering från studenterna kommer leda till att efterfrågan på digitala distansutbildningar ökar.