Hoppa till innehåll

Michaela Samuelsson, Humanistiskt lärcentrum

”Vi vill erbjuda människor en utbildning som underlättar deras framtid. De ska kunna arbeta med något som de är passionerade över. Utbildningsföretagens auktorisation visar för eleverna att de kan lita på oss”. Det säger Michaela Samuelsson, verksamhetsutvecklare vid Humanistiskt lärcentrum AB.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är i grunden utbildad sociolog med inriktning gentemot risk- och krishantering samt kvalitetsteknik. Jag har även studerat ledarskap, kommunikation, pedagogik, juridik, kriminologi, internationell politik samt trafficking. Jag arbetade volontärt för att hjälpa utsatta kvinnor och barn på olika hem där jag även fick en intern utbildning om våld mot kvinnor och samtala med familjer. I några år arbetade jag statligt men är nu verksam inom utbildningsvärlden. Några av mina intressen är KBT och ACT vilket ledde mig till att förkovra mig i dessa hos Humanistiskt Lärcentrum AB.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?

– Min drivkraft är att jag vill att alla människor ska ha möjlighet till utbildning. Det är en viktig aspekt i en människas liv som kanske inte alltid går att få ihop med ett universitet eller en högskola. Därför vill jag försäkra mig om att det finns säkra alternativ för de som vill ta en annan väg.

Vad gör ni på Humanistiskt Lärcentrum?

– Vi på Humanistiskt Lärcentrum AB erbjuder utbildningar, fördjupningskurser samt mindre kurser via nätet. Detta sker helt på distans och i den takt som personen känner sig bekväm i.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?

– Det som vi vill visa för våra elever är att de kan lita på oss. Det är viktigt för oss som utbildningsföretag att alla elever känner sig bekväma och att de kan lita på oss. Vi vill göra allt vi kan för att kunna ge dem en utbildning som de känner kommer kunna ge dem en bättre framtid. Att bli auktoriserade tror vi är ett stort kliv i rätt riktning som kommer trygga våra elever ytterligare.

Hur tänker du om framtiden för branschen?

– Samhället blir allt tuffare med tiden, vi kräver mer av varandra och klimatet hårdnar. Vi vill kunna erbjuda människor en utbildning som kommer underlätta för dem i framtiden samt att de ska kunna arbeta med något som de är passionerade över. Fler arbetsgivare kräver utbildning vilket innebär att branschen endast kommer att öka i takt med att människor ser att det krävs mer för att lyckas.