Hoppa till innehåll

Vad har du för bakgrund?
– Jag är är utbildad beteendevetare med yrkeserfarenhet inom utbildningsförvaltning och ledarskap.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Min drivkraft är att kunna förmedla viktiga kunskap till andra.

Vad gör ni på Expressa utbildningscenter?
– Vi erbjuder samhällsviktiga utbildningar på distans via en läraplattform.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Vi vill kunna erbjuda utbildningar av god kvalitet. Också vår verksamhet ska präglas av det. Auktorisationen hjälper oss att uppnå dessa mål.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Jag tror att framtiden ljus för privata utbildningsaktörer som har viktig kunskap att förmedla.