Hoppa till innehåll

Leila Dadgar, Expressa utbildningscenter

”Expressa vill erbjuda utbildningar av god kvalitet. Också vår verksamhet ska präglas av hög kvalitet. Auktorisationen hjälper oss att uppnå dessa mål”. Det säger Leila Dadgar, utbildningsansvarig vid Expressa utbildningscenter.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är är utbildad beteendevetare med yrkeserfarenhet inom utbildningsförvaltning och ledarskap.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Min drivkraft är att kunna förmedla viktiga kunskap till andra.

Vad gör ni på Expressa utbildningscenter?
– Vi erbjuder samhällsviktiga utbildningar på distans via en läraplattform.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Vi vill kunna erbjuda utbildningar av god kvalitet. Också vår verksamhet ska präglas av det. Auktorisationen hjälper oss att uppnå dessa mål.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Jag tror att framtiden ljus för privata utbildningsaktörer som har viktig kunskap att förmedla.