Hoppa till innehåll

Anette Åkerström, Trädgårdsakademin

”Framtiden är ljus för utbildningsbranschen. Det livslånga lärandet blir allt viktigare inom alla området och alla mår bra av gröna miljöer. Jag ser auktorisationen som en trygghet för våra kunder och samarbetspartners”. Det säger Anette Åkerström, hortonom och VD för Trädgårdsakademin.

Vad har du för bakgrund?

– I botten har jag min hortonomutbildning från Sveriges lantbruksuniversitetet i Alnarp. Det utbildas inte så många hortonomer så jag brukar få förklara att det är en akademisk yrkestitel för en expert på trädgårdsvetenskap.

– Efter min examen vid Alnarp arbetade jag en period som kvalitetsansvarig vid ett livsmedelsgrossistföretag men återvände sedan till universitetet som utredare. Jag var bland annat med om att göra om Trädgårdsingenjörsprogrammet. Jag hade också ett uppdrag som koordinator för Affärsledarskapsåret som bestod av åtta delkurser på distans. Det var då jag blev intresserad av utbildningsfrågor och fick upp ögonen för distansutbildning. Jag läste nätbaserad undervisning vid Blekinge tekniska högskola och startade sedan Trädgårdsakademin. I år är det 15 år sedan!

Vad är din drivkraft i ditt arbete?

– Jag brukar säga att min drivkraft är att med kunskap och inspiration göra tillvaron grönare och skönare för alla. Vi mår bra av gröna miljöer. Både i staden och på landet. Samtidigt lever vi ett allt stressigare liv. Och ett allt mer digitaliserat liv. I Trädgårdsakademin kombinerar vi det jordnära och gröna med lärandet via digitala medier. Det är både en drivkraft och en utmaning.

Vad gör ni på Trädgårdsakademin?

– Vår affärsidé är att erbjuda trädgårdsutbildning på distans. Vi har en yrkeshögskoleutbildning som heter Arbetsledare grönyteförvaltning och en öppen utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt samt ett drygt dussin enstaka kurser. Våra utbildningar och kurser går helt på distans med få fysiska träffar men med många virtuella möten via vår digitala plattform.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?

– Jag ser auktorisationen som en trygghet för våra kunder och samarbetspartners. Vill man studera hos oss, arbeta hos oss som lärare eller vill ha oss som samarbetspartner vet man att vi håller hög kvalitet.

Hur tänker du om framtiden för branschen?

– Framtiden är ljus! Det blir allt viktigare att utbilda sig och fortbilda sig genom hela livet. Livslångt lärande är viktigt inom alla områden.